<< Zpět na seznam kategorií

Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Závodu Míru

Žadatel: statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 14 829 199,95 CZK
Celkové výdaje: 21 832 099,15 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2019


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je zvýšit kvalitu dosavadního vzdělávání na Základní škole Závodu Míru, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben fyziky a chemie, přípravny chemie, kabinetu chemie, kabinetu fyziky, dvou učeben informatiky, zřízení přírodopisné (včetně kabinetu) a matematické (včetně kabinetu) odborné učebny. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, SW a HW techniky. Součástí projektu bude úprava prvků bezbariérových WC. V rámci projektu bude řešena také konektivita v budově školy.