<< Zpět na seznam kategorií

Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): OP D 1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšeni využíváni veřejne hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Podpora EU: 38 250 000,00 CZK
Celkové výdaje: 54 450 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 1/2022


Stručný popis projektu:
Jedná se o výstavbu dvoustopé propojovací trolejbusové trati mezi vozovnou na sídlišti Dukla a hlavním železničním nádražím. Součástí projektu je rovněž výstavba nové měnírny a potřebných napájecích kabelů pro napájení trolejbusové trati elektrickou energií. Projektovaná trolejbusová trať bude vedena po ulici Teplého, Pražské, dále po silnici I/37 v úseku mezi MÚK Závodiště a MÚK Palackého a dále po ulici Palackého do terminálu HD před hlavním nádražím. Délka projektované trolejbusové trati bude cca 1,8 km ve směru k nádraží a cca 2,5 km ve směru opačném. Dopravní podnik města Pardubic a.s., jako provozovatel trolejbusové dráhy v Pardubicích, tento záměr poprvé pojal již v roce 1959, kdy byla budována trolejbusová trať k novému nádraží a připravovala se stavba nové komunikace okolo rafinérie minerálních olejů. Hlavní cíl byl tehdy stejný, jako dnes, tedy zajištění spojení sídliště Dukla s železničním nádražím trolejbusovou dopravou. Dopravní podnik města Pardubic a.s. však dlouhodobě sleduje záměr této trolejbusové trati i z důvodů strategických, neboť vozovna dopravce je spojena s většinou sítě trolejbusových tratí pouze jednou tratí vedenou ulicemi 17. listopadu a Jana Palacha, v trase se nadto nachází podjezd pod železniční tratí. Pokud je podjezd uzavřen, popř. je zablokován při pokusu příliš vysokého vozidla o průjezd, je vozovna odříznuta od většiny trolejbusové sítě.