<< Zpět na seznam kategorií

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Žadatel: Statutární město Hradec Králové
Kategorie: Doprava
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): OP D 2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšovani bezpečnosti dopravního provozu ve městech

Podpora EU: 176 800 000,00 CZK
Celkové výdaje: 277 450 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2023


Stručný popis projektu:
Investice do vybudování systému, který umožní sběr dat, řízení provozu, zpracování dopravních informací a dohled nad komunikační infrastrukturou měst. Základní zaměření projektu: • řízení provozu: konkrétně jde o zkvalitňování řízení křižovatek i celých oblastí a předcházení mimořádným událostem, případně včasné a efektivní reagování na ně. Provoz bude řízen v dopravních uzlech, na dopravních úsecích a současně v rámci celé dopravní infrastruktury. Součástí bude preference městské hromadné dopravy a případně složek IZS. Veškeré funkce a moduly budou připojeny k centrálnímu prvku systému. • sběr dat: pomocí křižovatkových detektorů a strategických detektorů, umístěných na dopravní infrastruktuře, přes dostatečně kapacitní a kvalitní prostředí pro přenos dat a obrazu mezi jednotlivými zařízeními či celky dopravně telematického systému, budou získávány informace o intenzitách, rychlosti, doby jízdy, či detekce incidentů (kolony, mimořádné stavy atd.) • dopravní informace: Veškeré dopravní informace budou předávány na dopravně-informační dispečink IDS, kde budou vyhodnocovány v rámci provozních záležitostí. Základní dopravní informace budou předávány k využití Národním dopravním informačním centrem a současně poskytovány formou „open dat“ široké veřejnosti. Data budou dále využita k aktualizaci městských dopravních modelů, případně při plánování staveb na dopravní infrastruktuře atd. • dohled: Cílem je zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy především pak u základních škol umístěných na radiálách směřující k vnějšímu dopravnímu okruhu města. Dále se jedná o samotný dohled na jednotlivých křižovatkách a úsecích dopravní infrastruktury.