<< Zpět na seznam kategorií

Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes

Žadatel: Statutární město pardubice
Kategorie: Doprava
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 2 647 502,49 CZK
Celkové výdaje: 4 714 864,26 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2020


Stručný popis projektu:
Projekt řeší novostavbu cyklostezky propojující sídelní část Cihelna (campus Univerzity Pardubice) s centrem města (Bílé předměstí) přes letní koupaliště Cihelna. Plánovaná stezka začíná na konci slepé ulice ke Koupališti tj. na místní komunikaci u objektu Žlutý pes a bude pokračovat směrem ke koupališti doposud nezpevněnou pěšinou, kde vyústí na účelovou komunikaci u areálu koupaliště a dále bude pokračovat dosud nezpevněnou trasou směrem k budoucí lávce do parku na Špici, kde se napojí na stávající cyklotrasu vedoucí po pravém břehu Labe ve směru Ráby - centrum města Zdymadlo. Délka stezky je cca 600 m.