Základní škola T. G. Masaryka se promění v moderní vzdělávací centrum regionu


Projekt plánovaného Centra přírodovědného a technického vzdělávání v Hradci Králové bude pokračovat v jeho plné verzi. K původní variantě si město nechalo zpracovat i levnější alternativu, která navrhovala nové výukové centrum umístit do budovy bývalé základní školy T. G. Masaryka společně s Domem dětí a mládeže. Zastupitelé však rozhodli o pokračování projektu v jeho plánované podobě, jejíž předpokládané náklady jsou nyní podle zpracované detailnější architektonické a technologické studie necelých 250 milionů korun. Zhruba 115 milionů korun by město mohlo pokrýt z dotace Integrovaného regionálního operačního programu.

Hradec Králové má v plánu vybudovat excelentní vzdělávací centrum s pracovním názvem „Lidské tělo – dokonalý stroj?“, pro které využije prostory v budově bývalé základní školy T. G. Masaryka v Lipkách. Jeho hlavním cílem je podpora vzdělávání zejména dětí v technických a přírodovědných oborech. „Původní podoba projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání se po zpřesnění nákladů doplnila o levnější variantu, kdy budovu školy využije i hradecký Dům dětí a mládeže, který potřebuje lepší a větší zázemí,“ řekl náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za investice ve městě. Zastupitelé dnes rozhodovali, zda podpoří projekt moderního výukového centra v jeho plném rozsahu, kde investice do technologií, vybavení laboratoří a současně rekonstrukce školy vycházejí na zhruba 250 milionů korun. Nebo zda se původní záměr částečně omezí a budovu využije zároveň městské DDM, pro které jsou současné prostory v ulici J. Koziny nedostatečné. V  případě tohoto kombinovaného využití jsou projektované náklady na úrovni zhruba 160 milionů korun.

„Zastupitelé podpořili vznik unikátního výukového centra v plném rozsahu, který by se měl stát vlajkovou lodí moderní výuky a popularizace přírodovědných a technických oborů v regionu,“ zdůraznil Vedlich. Prioritně bude centrum sloužit středním a základním školám, zároveň bude částečně k dispozici i veřejnosti. „Manažer centra ale bude muset přijít s vizí, jak si vydělá na část provozních nákladů, které se v tomto případě odhadují minimálně na patnáct milionů korun ročně,“doplnil Vedlich.

Součástí projektu je i oprava budovy projektované Josefem Gočárem. Bývalá základní škola T. G. Masaryka z roku 1927 má 26 učeben a 17 kanceláří. Centrum nabídne deset výukových a jeden projekční sál, kde budou prezentovány zejména předměty biologie, chemie, fyzika a související pracovní činnosti. Témata jednotlivých expozic byla pravidelně projednávána v projektovém týmu, který je tvořený ze zástupců základních, středních a vysokých škol a fakultní nemocnice. Lektorované programy včetně optimálního nastavení provozu centra byly konzultovány s externími odborníky na tuto problematiku. Expozice jsou navrženy tak, aby umožňovaly víceúrovňové podání informací pro různé věkové skupiny. Každý modul se věnuje i tématu první pomoci. V objektu budou dále tři laboratoře pro praktické ověření nabytých znalostí a vyzkoušení speciálních experimentů z chemie, fyziky a biologie. Počítáno je také s plně vybavenými dílnami pro základní práci s různými druhy materiálů. Všechny výukové prostory budou dostupné i imobilním návštěvníkům.

Po dnešním rozhodnutí zastupitelů si tak město nechá zpracovat detailnější projektovou dokumentaci a začne připravovat vše pro získání stavebního povolení. Výběr dodavatelů stavebních prací a vybavení vzdělávacího centra by se měl konat koncem roku 2019, následné podání žádosti o dotaci pak v první polovině roku 2020. Za předpokladu bezproblémového průběhu stavebního řízení a všech výběrových řízení by centrum mohlo začít sloužit studentům a veřejnosti ve školním roce 2022-2023.