ŽADATELÉ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ POZOR!


Dne 17. 9. 2019 od 10 hodin proběhne v Pardubicích jednání PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu.

Všechny žadatele, kteří doposud nepředstavili své projektové záměry v oblasti infrastruktury pro základní vzdělávání v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a mají zájem v roce 2020 předložit svůj projektový záměr, vyzýváme, aby kontaktovali tematickou koordinátorku Mgr. et Mgr. Michaelu Kudynovou (e-mail: Michaela.Kudynova@mmp.cz) s žádostí o účast na jednání.