Výzvy ŘO OPPIK pro Hradecko-pardubickou aglomeraci vypsány!


Dne 24. 7. 2017 ŘO OPPIK vypsal výzvy pro Hradecko-pardubickou aglomeraci v programech Inovace, Aplikace, Potenciál a Služby infrastruktury (b, c, d). Uvedené naleznete pod níže uvedenými odkazy:

 

Výzva I. programu podpory INOVACE - Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Hradec - Pardubice 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/inovace---inovacni-projekt-pro-integrovane-uzemni-investice-iti-hradec---pardubice---i--vyzva--230767/

 

Výzva I.  programu podpory Služby infrastruktury ITI (Hradec – Pardubice)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/sluzby-infrastruktury-iti-hradec-_-pardubice-i--vyzva--230733/

 

Výzva I. programu podpory APLIKACE ITI (Hradec Králové - Pardubice)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/-aplikace-_-iti-hradec-kralove---pardubice-i--vyzva--230718/

 

Výzva I. programu podpory POTENCIÁL ITI (Hradec Králové – Pardubice)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2017/potencial-pro-integrovane-uzemni-investice---i--vyzva--230752/

 

V současnosti dochází k finální kontrole výzev nositele ze strany ŘO OPPIK pro programy Inovace, Aplikace a Potenciál, které by měly být vyhlášeny v první polovině srpna. Výzva nositele ITI pro program Služby infrastruktury se předpokládá v září 2017.