Vyhlášení výzev ZS ITI dne 13. 3. 2017


Zprostředkující subjekt ITI vyhlásil dne 13. 3. 2017 další čtyři výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Výzvy jsou zaměřené na dopravní telematiku, infrastrukturu středních škol a vyšších odborných škol a na kulturní památky. Texty výzev naleznete v sekci vyhlášené výzvy ZS ITI.