Výzvy z OP VVV na Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci a z OP PIK


Dle aktuálních informací vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu, řídicí orgány OP VVV a OP PIK, své výzvy pro předkládání integrovaných projektů v rámci ITI nejdříve v polovině července 2017. Nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace je připraven vyhlásit své výzvy neprodleně po vyhlášení výzev ze strany řídicích orgánů.