Východočeské metropole se shodly na stěžejních projektech


„Shodli jsme se na tom, že prioritní pro nás jsou dvě oblasti – „Udržitelná metropolitní oblast“, do níž lze zařadit například projekty v oblasti dopravy a životního prostředí a „Chytrá a kreativní metropolitní oblast“, kam lze počítat například projekty týkající se vzdělávání, výzkumu a inovací“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. Na projekty v oblasti dopravy a životního prostředí by podle představ měst měly v rámci celé aglomerace jít přibližně čtyři miliardy korun a na zbytek přibližně polovina.

Obě města chtějí investovat do páteřních cyklostezek, ať už v městech samotných nebo mimo ně. Cyklisté by se měli dočkat více parkovacích domů pro kola, včetně nabíjecích stání pro kola elektrická. Podporou ekologické dopravy bude také rozšíření některých trolejbusových linek či nákup elektrobusů. Ve větších městech aglomerace by k zatraktivnění hromadné dopravy měla přispět výstavba přestupních terminálů.  „Dlouhodobým projektem je například určitě budování nabíjecích stanic pro hybridní automobily a elektromobily. Právě budování této infrastruktury bude pobídkou pro motoristy, aby při výměně automobilů, třeba v horizontu deseti let, uvažovali o nákupu ekologičtějších dopravních prostředků. Řada dalších projektových záměrů v oblasti ekologické dopravy nebude zcela naplněna v tomto plánovacím období (2014 – 2020), ale bude mít přesah do dalších let,“ dodala primátorka.

Zásobník projektů, na které by metropolitní oblast mohla prostředky čerpat, čeká nyní důkladná „inventura“. „Každé město si musí sestavit seznam priorit, aby náš konečný materiál, který musíme předložit do konce srpna a pak jej obhájit před EU, zhruba odpovídal objemu přidělených peněz, kterých je bohužel méně, než bychom byli schopni smysluplně využít. V nejbližší době nás také ještě čeká mnoho práce na specifikaci projektů z oblasti životního prostředí a vzdělávání, byť právě v těchto oblastech zatím není úplně jasné, zda ministerstvo životního prostředí a ministerstvo školství uvolní pro ITI prostředky, respektive pro jaké aktivity a v jakém množství“ řekla Fraňková.

Prostřednictvím ITI budou čerpat evropské dotace takzvané metropolitní oblasti, které mají pro ČR klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Zatím není jasné, jaký objem z prostředků EU na jejich rozvoj v letech 2014 až 2020 připadne. Jen Pardubice a Hradec Králové by si na základě vytipovaných projektů troufly vyčerpat 12 miliard korun, realita však bude zřejmě podstatně skromnější. Podle návrhu Dohody o partnerství, kterou schválila tento týden Vláda ČR, by měly metropolitní oblasti mít k dispozici cca 65 mld. Kč. Z toho se předpokládá, že Hradecko-pardubická aglomerace může získat přibližně desetinu této částky.