Východní Čechy jsou na evropské dotace připraveny


„Aglomerace se řadí mezi nejlépe a nejrychleji připravené v České republice. Na kvalitní přípravu ale teď musí navázat realizace samotných projektů,“ řekl náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, který se podílel na vzniku aglomerace a nyní je na ministerstvu zodpovědný za evropské dotace.

Zda se aglomeraci podaří v průběhu následujících let vyčerpat vyčleněné prostředky, popřípadě zda bude mít příležitost je ještě navýšit, záleží na aktivitě a úspěšnosti nositelů jednotlivých projektů. Právě potenciální žadatelé se dnes při semináři dozvěděli pravidla, podle kterých budou mít šanci finanční prostředky získat, jaký je harmonogram připravovaných výzev nebo jak velké finanční prostředky bude nutné vyčerpat v jednotlivých letech. „Máme schválený harmonogram výzev do února příštího roku. První výzvy budou vypsány nejpozději do října letošního a budou se týkat výstavby dopravních terminálů, nákupů vozidel městské hromadné dopravy nebo výstavby a rekonstrukcí muzeí,“ uvedl manažer aglomerace ITI Miroslav Janovský.

Do února 2017 budou vypsány výzvy za více než 600 milionů korun, tak aby mohla být podpořená rekonstrukce základních a středních škol a učeben pro polytechnické vzdělávání, výstavba cyklostezek a trolejbusových tratí, oprava národních kulturních památek nebo oblast dopravní telematiky.

Zodpovědnost za aglomeraci převzalo město Pardubice, a to v roli nositele strategie i zprostředkujícího subjektu. Žadatelé mohou informace získat od zaměstnanců Oddělení implementace Strategie ITI při Odboru rozvoje a strategie nebo přímo na odboru Zprostředkující subjekt pardubického magistrátu. Informace budou také od začátku července na nových internetových stránkách.