Vinici křižuje nová cyklostezka


Přes území Vinice vede nová cyklostezka, cesta pro chodce a cyklisty mířící z Višňovky do Pardubiček či naopak je nyní bezpečnější a pohodlnější. Trasa nové stezky je dlouhá necelý kilometr a vede podél tenisových kurtů a střelnice až po stávající komunikaci zakončenou v bývalém vojenském prostoru.

Území Vinice dříve sloužilo jako vojenská plovárna, obyvatelé jej nyní využívají zejména k rekreaci a volnočasovým aktivitám. Zpevněná a osvětlená cesta, která tak nahradila náhodně vyšlapané cestičky, zde dlouhou dobu chyběla. „Díky nově vybudované a kompletně osvětlené stezce může veřejnost tímto územím projít či projet po zpevněné ploše a napojit se na již existující cyklostezku vedoucí k Matičnímu jezeru, poté na rychlodráhu a dojet až k ulici Palackého, odkud se může vydat k vlakovému či autobusovému nádraží nebo směrem do centra. Stezka je navíc určena jak cyklistům, tak pěším,“ informuje náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, jež má v gesci investice a územní plánování města.

Nově vybudovaný úsek však nejen rozšiřuje stávající městskou síť cyklostezek. „Rádi bychom tímto způsobem odvedli část cyklistické dopravy z místních komunikací a zvýšili bezpečnost samotných cyklistů, kteří jezdí na kole do školy, zaměstnání nebo za jinými službami. Konkrétně tato cyklostezka bude mít jistě význam i pro obyvatele okolních obcí, kteří jezdí do Pardubic třeba právě za prací,“ dodává náměstkyně.

Realizace cyklostezky, kterou zajistila firma Eurovia CS, a.s., vyšla na zhruba 8,2 milionu korun (včetně DPH), přičemž projekt Stará vojenská plovárna (Vinice 25), jehož cílem je rozšíření stávající sítě systému cyklostezek jako alternativního způsobu dopravy osob do škol, zaměstnání a za službami, byl spolufinancován Evropskou unií dotací ve výši přibližně 6,1 milionu korun. Přes 360 tisíc korun z celkových nákladů pro změnu pokryje dotace ze státního rozpočtu.

Zdroj: pardubice.eu