Vědci z Pardubic se pustili do podnikání. Vyrábějí materiály pro vesmírné rakety i satelity


Odborníci vyvíjejí lehké materiály, které umožňují šetřit náklady při vesmírných letech. Nový materiál dokázali nejen vyvinout, ale i vyrobit za pouhé dva měsíce. Dynamický rozvoj společnosti umožnilo partnerství s největšími evropskými výrobci z oblasti kosmického průmyslu a spolupráce s Evropskou Kosmickou Agenturou ESA.

Českým firmám zapojeným do vesmírných projektů se daří. V posledních letech se mezi ně dokázala v mezinárodní konkurenci prosadit také společnost Toseda, sídlící v pardubické části Staré Čivice. V roce 2010 původně vznikla jako obchodní společnost, v roce 2013 byla transformována na společnost zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou speciálních typů polymerních a nanokompozitních materiálů.

Za transformací a rozjezdem společnosti stáli vědci, kteří se touto oblastí zabývali, Jiří Zelenka, Tomáš Vlček a Markéta Zelenková Myšková, kteří jsou současnými majiteli Tosedy. „Odchod z bezpečí dobře zavedeného výzkumného ústavu do sféry soukromého podnikání byl pro nás velkým a riskantním krokem do neznáma. Začátky podnikání byly nesmírně náročné. Kritické období rozjezdu společnosti jsme zvládli díky finanční podpoře ze strany ČSOB, která jako jediná byla ochotná podpořit náš ambiciózní záměr podnikání,“ vzpomíná Jiří Zelenka, jednatel společnosti.

Kov nahrazují lehké materiály

Majitelé společnosti Toseda (zleva) Tomáš Vlček, Markéta Zelenková Myšková a Jiří Zelenka. Rozhodnutí vědců vydat se vlastní cestou bylo významně ovlivněno vstupem České republiky mezi členské státy Evropské Kosmické Agentury ESA, od něhož již letos uplynulo deset let. „Partnerství s ESA se pro nás stalo obrovskou výzvou uplatnění našich předchozích bohatých zkušeností s vývojem speciálních typů polymerních a nanokompozitních materiálů,“ vysvětluje Tomáš Vlček, jednatel společnosti.

V oboru přitom v posledních letech dochází k výrazným změnám. „Současným trendem kosmického průmyslu je náhrada tradičních metalických komponent za lehké kompozitní materiály. Pro představu, úspora jednoho kilogramu hmotnosti nosné rakety vede k úspoře několik desítek tisíc Euro. Rozhodli jsme se vstoupit do silně konkurenčního evropského prostředí kosmického průmyslu s nabídkou vývoje nových unikátních materiálů s vysokou přidanou hodnotou, které nejsou na trhu dostupné. Během relativně krátké doby se nám skutečně podařilo prosadit se a vybudovat si dobrou pozici pro další rozvoj naší společnosti,“ pokračuje Tomáš Vlček.

Pardubická společnost je atraktivní především pro schopnost „ušít na míru“ polymerní materiál unikátních vlastností, kterých nelze bez know-how a bohatých zkušeností z oblasti nanotechnologií dosáhnout. Velkou výhodou je také schopnost rychle a flexibilně reagovat na technické požadavky zákazníků. „Nejednou jsme se setkali s přáním klíčového průmyslového partnera nejenom vyvinout, ale i vyrobit úplně nový materiál pro kosmické aplikace, a to za pouhé dva měsíce. My jsme uspěli, a to i přes původně skeptický postoj zadavatele, že určitě nebudeme schopni v tak kriticky krátké době nabídnout účinné řešení,“ popisuje Tomáš Vlček.

Rakety i medicína

Hi-tech materiály společnosti Toseda patří mezi absolutní světovou špičku a jsou vyvíjené cíleně pro náročné kosmické aplikace. Tyto materiály, jakou jsou speciální lepidla, tmely, elastomery, nátěry, kompozity, isolační materiály a podobně, mají vysokou přidanou hodnotu.

Využívat se mohou i v dalších průmyslových oblastech, mezi které patří především letectví, automobilový průmysl, elektronika nebo stavebnictví. „Naše poznatky budou aplikovatelné dokonce i v medicíně,“ doplňuje Jiří Zelenka.

Polymerní a nanokompozitní materiály vyvíjí Toseda pro satelity, ale i nosné rakety. „V případě satelitů se jedná například o jednokomponentní lehčené adhezivum pro robotickou aplikaci při instalaci hmoždinek do panelů satelitů. Jiným příkladem jsou extrémně vodivé pasty a elastomerní folie, které zajišťují dokonalý odvod tepla elektronických zařízení umístěných v satelitech. Tímto se zabraňuje jejich přehřátí a poškození,“ zmiňuje Tomáš Vlček některé technologie.

Produkty společnosti Toseda přitom musí odolávat extrémním podmínkám. „Dalším světově unikátním materiálem jsou bezbarvé flexibilní polyimidové folie, které tvoří ochrannou vrstvu zrcadel satelitů nebo solárních panelů. Námi vyvinuté folie odolávají tvrdému kosmickému záření, dopadu mikrometeoritů a teplotnímu cyklování při udržení optických vlastností. Spolupodíleli jsme se také na vývoji nových typů lehčených kompozitových zrcadel satelitů,“ pokračuje Tomáš Vlček.

Materiály vyvinuté pro nosné rakety Ariane 6 zahrnují například nízkohustotní lepidlo pro tepelně izolační pěny chránící nádrže na kapalná paliva. Pro ně čeští vědci vyvinuli i bariérovou vrstvu zabraňující úniku vodíku z nádrže, která eliminuje nebezpečí výbuchu. Zkušenosti má společnost také s materiály pro výrobu kompozitových nádrží na tuhá paliva prvního stupně Ariane 6. „Aktuálně pracujeme na vývoji ekologických polymerních materiálů, které zahrnují multifunkční netoxický antikorozní nátěr, bezisokyanátové termoizolační pěny pro nádrže na kapalná paliva a zalévací pryskyřice pro elektronické součástky,“ upozorňuje Markéta Zelenková Myšková.

Vyhrávají několik tendrů ročně

Na začátku podnikání bylo podle něj pro společnost nejsložitější zajistit dostatečné množství zakázek, aby se mohla co nejrychleji finančně stabilizovat. „Neměli jsme potřebné technické zázemí, chyběly nám zkušenosti z podnikání a potřebný pracovní tým. Začínali jsme jen ve třech lidech jako naprosto neznámá malá firma. Přesto jsme byli úspěšní hned v případě prvního ESA tendru. Díky našemu odhodlání a úsilí jsme ESA přesvědčili o našich zkušenostech a dovednostech. Za pět let naší existence jsme v silně konkurenčním prostředí vyhráli už více než 10 celoevropských soutěží,“ zdůrazňuje Tomáš Vlček.

Společnost spolupracuje především s ESA, ale vybudovala si i důležité partnerství s klíčovými průmyslovými partnery z oblasti kosmických aktivit, mezi které patří Airbus, ArianeGroup, MT Aerospace, Thales Alenia Space a podobně. Tyto vazby jsou pro Tosedu strategické z hlediska budoucího rozvoje společnosti. „Kooperujeme také s řadou nejen tuzemských, ale i zahraničních univerzit, akademií a výzkumných společností. Naší běžnou praxí je poskytování krátkodobé i dlouhodobé praxe studentům inženýrského nebo doktorského studia. Aktivně se zapojujeme také do grantových programů TAČR, ministerstva průmyslu a obchodu, Horizont 2020 a podobně,“ dodává Markéta Zelenková Myšková.

Zatímco v České republice má Toseda se svým zaměřením výsadní pozici, v rámci Evropské unie je situace složitější. „Především ve státech s dlouholetou tradicí jako jsou Německo, Francie nebo Velká Británie existuje celá řada zavedených malých a středních podniků se zkušenostmi, a především pevnými vazbami na klíčové průmyslové partnery. Finanční příspěvky uvedených států do rozpočtu ESA kosmických programů mnohonásobně převyšují dosavadní roční příspěvky České republiky. Pozice konkurenčních zahraničních firem je tedy výhodnější,“ připomíná Jiří Zelenka.

Toseda se ale i v tak silném mezinárodním konkurenčním prostředí dokázala prosadit, průměrně ročně vítězí ve dvou až třech tendrech vyhlášených ESA. „Vysoká úspěšnost je daná našimi zkušenostmi, vysokou odborností, a především neustávající usilovnou prací,“ charakterizuje Tomáš Vlček.

Prozatím firma svoje hi-tech kosmické materiály vyvíjí téměř výhradně pro evropské partnery, jako je ArinaneGroup, Airbus, Thales Alenia Space nebo MT Aerospace. Snaží se ale navázat spolupráci s partnery i z ostatních zemí s rozvinutými kosmickými programy jako je USA, Kanada, Japonsko a podobně. Na českém trhu vidí uplatnění spíše v aplikacích mimo kosmický sektor.

Další inovace podpořila dotace

V dalším rozvoji společnosti s dvanácti zaměstnanci, která v roce 2017 vytvořila obrat ve výši 15 milionů korun, pomohla i dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), která pokryla polovinu z investice ve výši 4 milionů do přístrojů na výzkum a vývoj. K dalším inovacím tak firma může využívat vakuovou sušárnu, skenovací elektronový mikroskop, analytické váhy, univerzální trhací stroj a speciální přístroje, které testují vlastnosti vyvíjených nanomateriálů.

„V první výzvě programu Potenciál bylo vydáno celkem sto rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové hodnotě přesahující 1,6 miliardy korun, přičemž projekt společnosti Toseda byl v této výzvě jedním z prvních úspěšně zrealizovaných,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace, která operační program administruje a podnikatelům s procesem žádosti o dotace pomáhá.

Poslední trendy v oblasti dobývání vesmíru dávají oboru nové perspektivy. „Kosmický průmysl je momentálně na vzestupu. Svědčí o tom desítky především komerčních satelitů vynesených ročně na oběžnou dráhu. Jen ESA plánuje v horizontu dalších deseti až dvaceti let udržet trend zhruba pěti startů nosných raket Ariane 6 ročně. Stále častěji se také hovoří o obnovení cestování na Měsíc a zbudování základen na jeho povrchu anebo o futuristickém osídlení Marsu. Atraktivní se zdá být také investování do vesmírné těžby nerostných surovin,“ popisuje Tomáš Vlček některé směry, kterými se obor vydává.

A experti ze společnosti Toseda chtějí být u toho. „Věříme, že naše investice do podnikání v oblasti vývoje speciálních polymerních a nanokompozitních materiálů pro kosmické aplikace je z dlouhodobého hlediska velmi perspektivní,“ uzavírá Jiří Zelenka.

Společnost Toseda v kostce

Společnost Toseda byla založena v roce 2010 původně jako obchodní společnost, od roku 2013 se zaměřuje především na výzkum, vývoj a výrobu speciálních polymerních a nanokompozitních systémů. Klíčovou oblastí využití vyvíjených materiálů je kosmický průmysl.

Zdroj: BusinessInfo.cz

Dva projekty společnosti Toseda byly v probíhajícím programovém období podpořeny i prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace: