Ve Svítkově začne příprava na stavbu cyklostezky


V týdnu po Velké pardubické začne v Pražské ulici u letiště příprava terénu pro stavbu cyklostezky Pražská – Branecká, která bude součástí cyklostezky do Srnojed. Stezce musí ustoupit i část lesa lemující Pražskou ulici. Kácení se neobejde bez nárazového omezení provozu na silnici první třídy, dočasně bude přesunuta také zastávka MHD Letiště ve směru od Pardubic.

„Kácet se bude po pravé straně silnice ve směru na Přelouč, v úseku od odbočky do areálu kasáren po benzínovou pumpu. Jedná se o klín více než 110 let starého lesního porostu, v němž by pro stezku bylo třeba vytvořit zhruba dvoumetrový průsek. V nejširším místě by zbýval maximálně čtyři metry široký pruh stromů, u nichž je reálné riziko poškození kořenového systému při stavebních pracích. Některé stromy rostou bezprostředně u oplocení kasáren a kořenovým systémem ho poškozují. V případě kácení stromů, které jsou za zenitem vitality, až po výstavbě cyklostezky, by hrozilo její poškození. Proto jsme se rozhodli tuto část lesa vytěžit a po dokončení stezky v jejím sousedství vysadit nové, již vzrostlé stromy,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě hnízdí kolonie havranů a kavek, byl ke kácení třeba i souhlas orgánu ochrany přírody.

Kácet by se podle plánu mělo začít okolo 10. října a těžební práce jsou plánovány do 4. listopadu, konečné slovo však bude mít v tomto případě počasí. „Práce budou samozřejmě probíhat v součinnosti s policií. I zde platí, že těžebním pracím bude asistovat městská policie, která podle potřeby zastaví nebo omezí dopravu na silnici,“ dodal Míča.

Stavbu cyklostezky samotné bude zajišťovat městský obvod Pardubice VI, který na její výstavbu žádá o dotaci v rámci integrované územní investice. Výstavba přijde na více než tři miliony korun a až 90 procent této částky by mohla tvořit právě dotace.