V Ohrazenicích roste moderní depozitář a pracoviště pro muzeum


Před půl rokem předal Pardubický kraj staveniště v areálu bývalého internátu v Ohrazenicích stavební firmě VW Wachal, která zde má do roku 2019 vybudovat moderní muzejní depozitář pro Východočeské muzeum podle projektu kanceláře Adam Rujbr Architects. Od té doby zmizely původní budovy školní jídelny a přilehlých objektů, byly položeny základy nové stavby a ta už dostává hrubou podobu. Jak vyplynulo z posledního kontrolního dne, práce zatím postupují podle harmonogramu.

 „Výstavba depozitáře a další rozvoj Zámku Pardubice jsou spojené nádoby,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek svůj zájem na tom, aby stavba v Ohrazenicích byla dokončena včas. „Práce na rehabilitaci pardubického zámku jako sídla významného šlechtického rodu a na souvisejícím novém uspořádání prostor pro Východočeské muzeum bude náročná zejména na logistiku. Zámku se zprovozněním depozitáře ulehčí a třetina sbírkového fondu najde nové moderní uložení. Proto je dokončení nového depozitáře strategicky důležité. Samotná stavba bude hotová zkraje příštího roku, následovat bude její vybavení. Cena stavby je po vysoutěžení necelých 75 milionů korun a spolu s vybavením a ostatními náklady přijde na 82 milionů. Evropská unie z Integrované teritoriální investice pro Hradecko-pardubickou aglomeraci zaplatí 85 procent uznatelných nákladů,“ dodal Línek.

Moderní podmínky pro odbornou práci

Současné depozitáře Východočeského muzea mají na Zámku Pardubice nevyhovující zázemí a neumožňují další rozvoj sbírek a jejich digitalizaci. Nové pracoviště se stabilními klimatickými podmínkami umožní přestěhovat jedenáct z celkem 38 podsbírek Východočeského muzea právě sem. „Budeme tady mít vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Tento bezbariérový objekt bude splňovat technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek zejména kulturní povahy,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Do Ohrazenic se mimo jiné přesunou sbírky etnografie, uměleckoprůmyslové práce, výtvarné práce, písemnosti, tisky, filmy, fotografie či třeba předměty dokládající vývoj vědy, techniky a průmyslové výroby. Důležitý bude také příjmový depozitář. „To je specializované pracoviště, kde projdou základním ošetřením nové přírůstky, tak abychom vyloučili například biologické poškození. Dále tady nalezne zázemí digitalizační pracoviště a také badatelna,“ uvedl Libánek.

Funkční moderní budovu uprostřed zeleně ozvláštní podle projektu i zelená střecha s živým porostem.

Na novou budovu naváže pracoviště archeologů a restaurátorů

Za novostavbou v Ohrazenicích je vidět třípodlažní, částečně podsklepený objekt bývalého internátu, který čeká rekonstrukce a úrovňové propojení s novým depozitářem. „Tady chceme vybudovat tolik potřebný archeodepozitář. Všechna naše muzea nutně potřebují prostor k ukládání archeologických nálezů, o které se ze zákona musíme postarat. Rekonstrukcí chceme tento problém vyřešit zejména v době, kdy se nám začínají scházet nálezy spojené s budováním dálnice D35. Kromě archeologů tu najdou zázemí i odborní restaurátoři a dokumentátoři,“ uzavřel Roman Línek s tím, že tady práce začnou v polovině příštího roku. 

Zdroj: Pardubický kraj