Téměř čtvrtmiliarda dotačních peněz míří do hradeckého dopravního podniku


Dvacet elektrobusů a tři trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem může nyní pořídit Dopravní podnik města Hradce Králové, který v červnu loňského roku podal dvě žádosti do dvacáté výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) nazvané Nízkoemisní a bezemisní vozidla.

Dotaci ve výši 235 985 500 korun, z níž budou vozidla pořízena, získal dopravní podnik díky včasnému podání obou  žádostí, které posléze vyhověly i věcnému hodnocení a obdržely maximální počet hodnotících bodů. Trolejbusy dopravní podnik nasadí na budoucí linku, která dopravně obslouží bytovou zástavbu Na Plachtě. Dopravní podnik bude v následujícím období i nadále žádat o dotace, a to nejen na další vozy, ale například i na plánovaný odbavovací systém.

„O získání dotace, na nákup ekologických vozidel, byl podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR enormní zájem a z celkového počtu třiceti sedmi žádostí o podporu jich věcnému hodnocení vyhovělo třicet pět. Vzhledem k výši alokace ale podporu získá pouze třináct projektů a tento je mezi nimi,“vysvětluje Karel Vít, vedoucí odboru rozvoje města královéhradeckého magistrátu. 

Mezi sebou si rozdělí víc než 1,2 mld. korun šestice dopravních podniků z celé České republiky. Výzva byla zaměřena na podporu nákupu CNG autobusů, elektrobusů či trolejbusů pro veřejnou dopravu.

„Dopravní podnik ještě usiluje o získání další dotace ve výši 61,2 milionu korun na pořízení šesti trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy,“prozrazuje Miloslav Kulich, předseda představenstva Dopravního podniku města Hradce Králové. Dne 15. listopadu 2016 řídicí výbor Integrované územní investice (ITI) Hradecko‑pardubické aglomerace tento projektový záměr projednal a vydal soulad se strategií ITI. „V nejbližších dnech vypíše dopravní podnik veřejnou soutěž na tyto trolejbusy a po uzavření smlouvy s budoucím dodavatelem podá o tuto dotaci žádost,“ dodává Miloslav Kulich.

„Dopravní podnik také připravuje žádost o dotaci na nový odbavovací systém na stejném principu bezkontaktních čipových karet, jako funguje ten stávající, který je již deset let funkční. Rozšířen by měl být o přijímání bankovních platebních karet ve všech vozidlech, ale zejména s možností přijímání dalších karet od linkových dopravců, kde se uvažuje o tarifní integraci v Královéhradeckém kraji v hromadné dopravě. Samozřejmě bude zachováno vzájemné používání těchto karet mezi Dopravním podnikem města Hradce Králové a Dopravním podnikem města Pardubic,“   vysvětluje Miloslav Kulich. Dodal, že předpokládaný rozpočet celkových výdajů je zhruba čtyřicet milionů korun. Výzva pro uplatnění této žádosti v rámci ITI hradecko‑pardubické aglomerace by měla být vypsána každým dnem.

Plánována je i výstavba trolejbusové trati do lokality Pod Strání, která by měla být realizována do konce roku 2017. Předpokládaný rozpočet je do 20 milionů korun. Žádost o dotační podporu plánuje dopravní podnik též podat prostřednictvím ITI Hradecko‑pardubické aglomerace.