Strategie ITI schválena, aglomerace může usilovat o 6 miliard korun


„Jsem velmi rád, že Hradecko-pardubická aglomerace je díky schválení Strategii první ze sedmi ITI v republice, které se podařilo tento zásadní dokument dokončit. Město Pardubice bylo zároveň určeno jako nositel ITI, tudíž bude zodpovědné za koordinaci projektů v naší aglomeraci a bude se také podílet na výběru i hodnocení jednotlivých projektů,“ sdělil primátor Pardubic Martin Charvát.

Na přípravě strategie se pracovalo více než dva roky a vznikala na základě tzv. partnerského přístupu, což znamená, že k jednáním byli vždy přizváni všichni důležití partneři v území.

„Podle alokace finančních prostředků vychází ve srovnání s jinými aglomeracemi na jednoho obyvatele Hradecko-pardubické aglomerace jedna z největších porcí peněz. Všechny kroky, které teď činíme, jsou přípravou na to, abychom mohli v následujícím období čerpat společně s ostatními partnerskými subjekty nejen z řad měst a obcí několikamiliardové dotační prostředky,“ řekl primátor Hradce Králové Zdeněk Fink krátce po tom, co strategii ITI schválilo zastupitelstvo města Hradec Králové jako vůbec první v celé republice už dne 18. listopadu.

Typovými projekty pro uvedené oblasti jsou například systémy inteligentního řízení dopravy, výstavby dopravních terminálů či budování cyklostezek. Školy se mohou těšit na vybudování moderních odborných učeben zaměřených zejména na polytechnické vzdělávání. V oblasti životního prostředí se projekty zaměří například na dostavbu kanalizací a ochrany zdrojů pitné vody, vysoké školy zase posílí svoji spolupráci se soukromými firmami s důrazem na propojení výzkumné a aplikační aktivity.

První projekty budou o finanční prostředky usilovat v průběhu roku 2016, kdy aglomerace vypíše tematicky zaměřené výzvy.