Stavba Terminálu B je o něco blíže realizaci


Pardubičtí radní na svém pondělním jednání rozhodli o zahájení přípravy zadávacích podmínek pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro Terminál B určený autobusové regionální dopravě. Ten by se měl kvůli maximálnímu komfortu cestujících nacházet v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží, tedy za bytovým domem na náměstí Jana Pernera.

„Místo za bytovým domem má několik výhod. Asi tou nejzásadnější je návaznost na terminál městské hromadné dopravy a jeho umístění v bezprostřední blízkosti hlavního vlakového nádraží. Především však jeho napojení na lávku přes železniční koridor, jejíž vybudování garantovala SŽDC, a tím propojení s plánovaným parkovacím domem a Terminálem C - JIH na Dukle,“ řekla bezprostředně po jednání rady náměstkyně primátora Helena Dvořáčková. Ta dodala, že tento krok - tedy výběr projektanta -  je v souladu s usnesením zastupitelstva, které rozhodlo o pokračování prací směřujících k realizaci Terminálu B na tomto místě.

Rada města také opakovaně uložila odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic v nejbližší rozpočtové změně nárokovat finanční prostředky na provedení analýzy variantního umístění Terminálu B na východ od budovy České pošty v sousedství hlavního nádraží. I toto zadání vychází z usnesení zastupitelstva přijatého v dubnu letošního roku. „Byť jsem i já hlasoval pro toto usnesení, mám z něj rozporuplný pocit. Úkol pořídit studii variantního umístění Terminálu B schválilo zastupitelstvo na základě iniciativy některých opozičních zastupitelů v čele s pány Brendlem, Košařem a Klosem. Bohužel titíž pánové při schvalování rozpočtové změny, kterou zastupitelstvo projednávalo v červnu, nepodpořili vyčlenění finančních prostředků na pořízení studie. Nechápu to. Jak může někdo něco chtít, prohlasovat to, a pak na to odmítnout vyčlenit finanční prostředky,“ rozhořčeně komentoval situaci primátor Martin Charvát. Nejbližší možnost změny rozpočtu totiž bude až na konci září. „Celé to na mě působí tak, že zastupitelům, které jsem uvedl, nejde o to, aby Pardubice měly co nejdříve funkční terminál pro autobusovou regionální dopravu. Jde jim jen o to, aby současná fungující radniční koalice nemohla říci, že se jí daří kroky k realizaci Terminálu B,“ dodal primátor Charvát.  

Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové má varianta umístění Terminálu B na východ směrem od budovy pošty několik nedostatků. Jednak, vzhledem k využitelnému prostoru, by zde ubyly dvě nástupní hrany, dále by dopravní napojení terminálu na komunikaci Hlaváčova vedlo přes soukromé pozemky, což je spojeno s dalšími zdlouhavými jednáními o těchto pozemcích, jejich odkupu či převodu. Podle slov náměstkyně by další problém nastal v případě propojení Terminálu B a ulice Hlaváčova. „Musela by zde být vybudována nová křižovatka, která by se tak nacházela pár metrů od frekventované křižovatky ulic Hlaváčova a Palackého, čímž bychom se dostali do rozporu s předpisy a normami,“ uvedla náměstkyně.

Přijatá usnesení přesto nejsou v zásadním rozporu. Proces přípravy výběru projektanta Terminálu B zabere několik dlouhých týdnů. Do jeho výběru by měl být znám výsledek alternativního umístění terminálu.

Byť je regionální doprava v gesci Pardubického kraje, vedení města záleží na tom, aby Pardubice měly funkční a moderní terminál pro autobusovou regionální dopravu, a proto je v této oblasti iniciátorem aktivit kolem nového Terminálu B. Firmu, která vlastnila pozemky, na nichž je v současné době umístěno autobusové nádraží, totiž koupila společnost, která chce území v budoucnu využít zcela jinak.

Zdroj: www.pardubice.eu

Projekt výstavby Terminálu B v Pardubicích bude usilovat o dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.