Slavnostní otevření prostor Pardubického podnikatelského inkubátoru


Pardubický kraj a město Pardubice budou nově podporovat inovativní podnikání prostřednictvím vlastní líhně podnikatelských talentů. Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) slavnostně otevře své prostory dne 28. března ve 14:00 v Domě techniky (4. patro) na náměstí Republiky v Pardubicích. Společný projekt Pardubického kraje a města Pardubic, realizovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, má za cíl podporovat podnikavé lidi z regionu a zkvalitňovat tak hospodářskou konkurenceschopnost nejen naší metropole, ale i celého kraje. 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a primátor města Pardubic Martin Charvát společně vypustí papírové vlaštovky a symbolicky tak za přítomnosti zástupců místních významných institucí zahájí činnost inkubátoru. I poté si bude moci kdokoliv z řad široké veřejnosti prohlédnout prostory inkubátoru, až do pátku 30. 3. budou probíhat Dny otevřených dveří.  
Inkubátor, který slouží jako systematická podpora začínajícím podnikatelům, představuje odrazový můstek pro inovativní firmy v regionu. "Pardubický podnikatelský inkubátor navazuje na Regionální inovační strategii Pardubického kraje a doplňuje celkový ekosystém podpory start-upů. Zaměřujeme se nejen na mladé lidi, kteří jsou aktivní a mají zájem se rozvíjet, posouvat se dál a přemýšlí o své budoucnosti v širším měřítku. Kromě Univerzity Pardubice chceme spolupracovat i s dalšími významnými institucemi, propojit naše možnosti podpory začínajícího podnikání a zabránit tak odlivu talentovaných lidí z regionu" shrnuje hlavní cíle inkubátoru jeho ředitel Richard Červenka.  
Nabídku služeb mohou využít nejen studenti a absolventi škol, pro které bývá začátek samostatného podnikání mnohdy spojen s velkou finanční zátěží, ale i začínající firmy, které potřebují zázemí a podporu pro svůj další rozvoj. Díky vybavenému sdílenému pracovnímu prostoru budou minimalizovány vstupní náklady těchto firem. Stěžejní činnost P-PINK pak spočívá v komplexním poradenském servisu pro inkubované firmy ve formě pravidelných individuálních konzultací se zkušenými mentory a v pořádání tematických seminářů a workshopů. Za zmínku stojí i fakt, že nositelé inovativních myšlenek budou následně propojováni s potenciálními investory. 

Účast na otevření P-PINKu prosíme potvrďte na email petra.smuts@rrapk.cz do 28. 3. 2018.

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) bude usilovat o dotace v rámci výzev ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Jedná se o jednu z klíčových intervencí Strategie ITI, která je součástí tohoto dokumentu.

zdroj: pardubice.idnes.cz