Schválení programových rámců OP D a OP JAK


Nositel ITI s radostí oznamuje, že řídicí orgány schválily další dva programové rámce, a to OP D (Operační program Doprava) a OP JAK (Operační program Jan Ámos Komenský). Všechny projekty, které byly doporučeny odbornými pracovními skupinami a schválením ze strany Řídicího výboru aglomerace zařazeny do programových rámců, mají rezervované prostředky u naší aglomerace. Ihned po obdržení Vyjádření Řídicího výboru Hradecko-pardubické aglomerace o souladu projektového záměru s integrovanou územní strategií budou moci připravené projekty předložit plnou žádost o dotaci prostřednictvím ISKP21+.