Řídicí výbor ITI podpořil další podnikatelské sny


Podnikatelé v Hradecko-pardubické aglomeraci získali dalších více než 55 milionů korun na rozvoj svých aktivit. Řídicí výbor ITI podpořil devět projektových záměrů a umožnil jejich realizaci z evropských prostředků.

Úterní jednání ŘV ITI se neslo ryze v duchu projektů podnikatelských subjektů, které usilují o prostředky z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Navzdory úsilí všech žadatelů a rekordnímu počtu projektových záměrů ne všechny žádosti splnily požadovaná kritéria a mohly být podpořeny. „Celkem bylo projednáno osmnáct projektových záměrů. Devět z nich získalo kladné stanovisko ŘV ITI, jeden projektový záměr s dotací 30 milionů korun byl zamítnut a osm projektových záměrů s dotací 98,5 milionů korun muselo být vráceno jejich předkladatelům k dopracování,“ říká Jan Mazuch člen Řídicího výboru. Mezi podpořenými subjekty je např. hradecká společnost ELLA-CS, s.r.o. zabývající se výrobou zdravotnických prostředků, která díky dotaci pět milionů korun vybuduje nové a posílí stávající výrobní kapacity, či pardubická společnost DEEP VISION s.r.o., jež uspěla se záměrem na vytvoření komplexního informačního systému pro zvýšení bezpečnosti při pořádání sportovních či kulturních událostí s dotací 11,7 milionů korun.

V oblasti podnikání a inovací má Hradecko-pardubická aglomerace rezervováno celkem 460 milionů korun dotačních. Ačkoliv nositel ITI intenzivně komunikuje s žadateli a jejich zastřešujícími organizacemi, patří projekty z OPPIK k těm méně úspěšným. Důvodem jsou nejen komplikovaná jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO) při nastavování pravidel ITI, ale také rezervovaný přístup podnikatelských subjektů na začátku programového období. „Podnikatelé postupně začínají nástroji ITI a jeho přínosům důvěřovat, což je patrné také z rostoucího zájmu o naše výzvy. V tuto chvíli máme již na téměř celou částku vyčerpanou, ale bude samozřejmě záležet na tom, zda všechny projekty uspějí v dalších kolech hodnocení. Případně jsme připraveni vypsat ještě další výzvy, a to tak, abychom celou alokaci do konce programového období beze zbytku využili,“ doplnil manažer ITI Miroslav Janovský. 

Žadatelé v území ITI Hradecko-pardubické aglomerace už se chystají také na nové programové období, které začne v roce 2021 a pomalu dostává konkrétní obrysy. „Aktuálně víme, že i v příštím programovém období dojde ke zpoždění začátku a výzvy lze očekávat nejdříve na konci roku 2021. Operační programy současně avizují zpřísnění podmínek, a proto bude víc než kdy jindy platit, že štěstí přeje připraveným. Proto apelujeme na všechny žadatele v aglomeraci, aby své projekty chystali, a to bez ohledu na přesnou znalost dotačních podmínek,“ uzavřel manažer ITI Miroslav Janovský.

Schválené projektové záměry ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

Název projektu                                                                                                                                                              Příspěvek Unie (Kč)

Poskytování expertních služeb pro MSP                                                                                                                               2 250 000

Nová generace sw produktů ComArr                                                                                                                                  10 150 000

Nová generace sw "Hotel"                                                                                                                                                   8 050 000

Vytvoření CRM systému založeného na technologiích rozšířené reality a rozpoznání obrazu s využitím strojového učení       11 690 000

Vývoj systémů pro ochranu před výbuchem kovových prachu                                                                                               1 750 000

LNG Kryogenní čerpadlo                                                                                                                                                     2 800 000

Mobilní plnící stanice LCNG E                                                                                                                                             9 200 000

ELLA-CS – projekt Inovace 2020–2022                                                                                                                                  4 900 000

Rekonstrukce a přístavba budovy bývalé rozvodny ZL 21 Semtín                                                                                           4 455 000

Projektové záměry vrácené k dopracování na ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

Název projektu                                                                                                                                                              Příspěvek Unie (Kč)

Energeticky úsporná obec                                                                                                                                                 14 080 000

Virtuální operátor Komunitní elektrárny                                                                                                                            16 000 000

MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativního dřevěného panelu                                                                                        50 503 500

MATRIX HOUSE – zavedení výroby inovativních fasádních prvků za použití karbonizace povrchu                                              6 300 000

Tisk inovativně                                                                                                                                                                   2 475 000

Polygon                                                                                                                                                                              4 100 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – PROVOZ                                                                                                                  2 400 000

PARDUBICKÉ INOVAČNÍ CENTRUM (PIC) – SLUŽBY                                                                                                                   2 700 000

Projektový záměr s negativním stanoviskem ŘV ITI ze dne 21. 1. 2020:

INOVAČNÍ CENTRUM PARDUBICE                                                                                                                                          30 000 000

Plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace

 • vyhlášeno a ukončeno 75 výzev nositele ITI v celkové sumě 5 227 268 181 Kč
 • vyjádření ŘV ITI získalo 160 projektových záměrů v částce 4 337 036 522 Kč
 • z toho 5 projektových záměrů v dotační částce 82 975 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
 • 119 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU 2 740 103 998 Kč
 • aktuálně vráceno k dopracování 8 PZ za 98 558 500 Kč dotačních
 • vyhlášeno 35 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 2 709 593 981 Kč (ukončeno 33 výzev ZS ITI, 2 výzvy probíhají)
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 111 projektů v celkové částce 2 795 521 868 Kč
 • 98 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   2 420 106 048 Kč
 • 95 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 2 152 069 198 Kč
 • 89 záměrů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou výší podpory EU   1 923 881 080 Kč
 • 78 projektů v částce 1 779 655 426 Kč má vydaný právní akt
 • 47 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 515 810 023 Kč
 • 46 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 510 361 715 Kč

Zdroj: pardubice.eu