Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace schválil Strategii na nové dotační období


Čtvrteční jednání Řídicího výboru se neslo v duchu představování finální verze analytické a návrhové části Strategie. Schválení tohoto více než čtyřsetstránkového dokumentu, souhrnně označovaného jako koncepční část, je podmínkou pro zahájení procesu výběru projektů, pro které budou v rámci Hradecko-pardubické aglomerace rezervovány finanční prostředky.

Příprava čerpání evropských dotací prostřednictvím nástroje ITI má svá pevná, jasně daná pravidla. Prvním krokem předtím, než začnou jednotlivé aglomerace a metropolitní oblasti ve svém území rozdělovat rezervované finance, musí zpracovat a nechat schválit tzv. Strategii. Celkem třináct Řídicích výborů v České republice tak postupně čeká posuzování tohoto klíčového dokumentu. „Naše aglomerace se na nové programové období chystá už od roku 2019, kdy začal nositel ITI zjišťovat potřeby žadatelů v území. Postupně proběhla také aktualizace analytické části Strategie z programového období 2014–2020 a celkem šest pracovních skupin postupně připravilo její návrhovou část. To nejdůležitější, tedy výběr projektů, naši aglomeraci teprve čeká,“ shrnul primátor města Pardubice a předseda Řídicího výboru aglomerace Martin Charvát.

A úkol to nebude rozhodně lehký. „Pokud bude Strategie schválena na posledním zastupitelstvu města Pardubic, které je pověřeno funkcí nositele, těsně před volbami na konci září, nic nestojí v cestě prvním aglomeračním výzvám k předkládání projektových záměrů. Pak bude finálně jasné, kteří žadatelé a jaké projekty budou usilovat o dotaci prostřednictvím nástroje ITI. Aktuálně v území evidujeme převis poptávky nad nabídkou finančních prostředků téměř ve všech oblastech, které budeme prostřednictvím integrovaných územních investic řešit. Projekty předkládané do aglomeračních výzev proto budou muset splnit hodnotící kritéria Řídicího výboru, která byla schválena na dnešním jednání,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman. Proces hodnocení projektů a sestavení seznamu projektů, které budou v rámci ITI podpořeny, by mohl být hotov do konce roku 2022. První aglomerační výzvy pro konkrétní projekty by mohly následovat v prvním čtvrtletí roku 2023.  

Finalizaci Strategie již nic nestojí v cestě, protože všechny metodické dokumenty i poslední evropské programy již byly na národní úrovni schváleny. Postupně jsou také vyhlašovány individuální výzvy pro jednotlivá témata financovatelná z dotací EU. „Výhodou nástroje ITI je rezervace financí pro konkrétní projekty, ta současně znamená stopku pro individuální výzvy. Toto omezení má předejít tomu, aby žadatelé zkoušeli štěstí v našich výzvách i na národní úrovni,“ uzavřel manažer ITI.   

Plnění Strategie ITI k 31. 8. 2022

Stav k 31. 8. 2022

 • vyhlášeno a ukončeno 91 výzev nositele ITI v celkové sumě 6 563 348 511 Kč
 • Vyjádření ŘV ITI získalo 198 projektových záměrů v dotační částce 5 562 383 533 Kč
  • z toho 8 projektových záměrů v dotační částce 102 155 060 Kč získalo negativní Vyjádření ŘV ITI (bez možnosti úspěšně podat plnou žádost)
  • 128 záměrů je aktivních (zrealizovaných, v realizaci, probíhá hodnocení žádosti)
 • vyhlášeno a ukončeno 47 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v celkové sumě 3 567 318 669 Kč
 • k hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 158 projektů v celkové částce 3 976 979 681 Kč
  • 128 projektů je aktivních s aktuálně známou přidělenou či požadovanou možnou výší podpory EU 3 186 927 076 Kč
 • 125 projektů za 3 159 216 726 Kč dotačních má vydaný právní akt
 • 89 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 1 283 108 682 Kč
 • 87 projektů ukončeno i finančně ze strany ŘO s podporou EU ve výši 1 261 859 064 Kč