Revize 9. výzvy nositele


Dne 21.2.2017 byla zveřejněna změna 9. výzvy nositele k předkládání projektových záměrů s názvem Paměťové instituce a kulturní památky - PAMÁTKY. V rámci revize výzvy došlo, v souladu s textem výzvy řídícího orgánu IROP, k navýšení maximální výše podpory ze státního rozpočtu. Aktuální výzvy naleznete v sekci Vyhlášené výzvy nositele ITI.