První etapa modernizace učeben je dokončena


Osm pardubických základních škol se již chlubí novými zmodernizovanými učebnami a první etapa projektu, jehož prostřednictvím chce město zvýšit kvalitu vzdělávání v Pardubicích, je tak dokončena. Rekonstrukce tříd přitom vyšla na zhruba 193 milionů korun včetně DPH, přičemž velkou část nákladů pokryje dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Proměnu učeben v ZŠ Závodu míru si dnes přišlo prohlédnout také vedení města.

V rámci první etapy prošly modernizací ZŠ Bratranců Veverkových, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ v Ohrazenicích, ZŠ Družstevní, ZŠ Spořilov, ZŠ Staňkova a ZŠ Závodu míru. „Rekonstrukce jednotlivých učeben, kabinetů a přípraven posouvají kvalitu výuky přírodovědných a technických předmětů na našich základních školách do 21. století. Učebny jsou nově vybaveny a žáci zde mají k dispozici kompletně nové a moderní výukové pomůcky včetně techniky. Například v základní škole Závodu míru bylo zmodernizováno celkem pět učeben, učebna fyziky a chemie, matematiky, přírodopisu a dvě počítačové učebny. Všechny prošly kompletní rekonstrukcí, včetně pokládky nových podlah, rozvodů elektroinstalací a zlepšení akustiky. Důležitou součástí projektu modernizace nejen této školy byla také bezbariérovost a připojení k internetu, aby učitelé se svými žáky mohli mnohem více využívat interaktivní pomůcky a umožnit dětem co nejefektivnější výuku,“ podotýká náměstek pro školství Jakub Rychtecký s tím, že v případě ZŠ Závodu míru dosáhly celkové náklady modernizace výše zhruba 21,7 milionu korun včetně DPH, 15,7 milionu korun by měla pokrýt dotace z ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Město Pardubice získá na modernizaci všech osmi základních škol dotaci, která pokryje více než polovinu celkových nákladů. „Modernizace osmi základních škol přijde město na 193 milionů korun, včetně DPH. Z ITI se nám ale podařilo získat dotaci ve výši 99 milionů, dalších téměř 6 milionů získáme ze státního rozpočtu. V současné době probíhá vyúčtování a postupné proplácení jednotlivých projektů. V rámci druhé etapy pak budou modernizovány základní školy Dubina, Josefa Ressla a Benešovo náměstí, přičemž i v případě těchto škol by město rádo pokrylo část celkových nákladů, které jsou ve výši téměř 100 milionů korun, z dotace z ITI. Usilovat budeme v květnové výzvě až o 30 milionů korun,“ dodává primátor města Martin Charvát. V dalších letech pak Pardubice plánují modernizaci učeben na základních školách Waldorfská, Prodloužená a Štefánikova.

Cílem města Pardubic je zrekonstruovat a vybavit odborné učebny a zajistit kvalitní připojení k internetu na všech jeho základních školách. Dalším motivem je zvýšení zájmu dětí o studium technických oborů, jejichž absolventi na trhu práce dlouhodobě chybí. Zkvalitněné podmínky pro výuku využije na 7500 pardubických dětí. Všechny školy, které projdou modernizací, by navíc v budoucnu měly využívat nových Centrálních polytechnických dílen v Automatických mlýnech, které vzniknou jako nadstavba pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Také na tento projekt by město rádo usilovalo o dotaci v květnové výzvě ITI.

Zdroj: pardubice.eu