PŘÍHRÁDEK - Genius loci města


Řadu let nevyužívaná a chátrající část pardubického Příhrádku se po roz-sáhlé rekonstrukci poprvé otevře veřejnosti. Zkrášlený Příhrádek tak doplní genius loci historické části krajského města.
Tři domy na malebném náměstí u pardubického zámku se změní v grafickou a tiskárenskou dílnu, čítárnu, sál na autorská čtení a další komorní pořady. Krajská knihovna v Pardubicích zde vytvoří interaktivní centrum, které ponese jméno bratrů Vokolkových. Objeví se zde také hudební oddělení s poslechovými místnostmi, badatelny, prostor k promítání dokumentů a hraní společenských her. Nebude chybět ani expozice čtrnácti významných spisovatelů a ilustrátorů Pardubického kraje
a aktuální výstavy.
Pardubický kraj, který domy získal v roce 2015 z majetku státu, začal s rekonstrukcí v loňském roce a opravy historické části krajského města potrvají do konce roku 2020.

Žadatel: Pardubický kraj 

Celkové náklady: 54,6 mil. Kč

Dotace EU: 44,4 mil. Kč