Představovací jednání PS4 dne 5. 12. 2019


Vážení potenciální žadatelé,

zveme vás na jednání Pracovní skupiny ITI Hradecko - pardubické aglomerace "Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje" (PS4) zaměřené pouze na prezentaci dosud nepředstavených projektových záměrů, které plánujete předložit do posledních výzev nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro podnikatele v rámci OPPIK, které budou vyhlášeny 2. prosince 2019 (pro programy: Aplikace, Potenciál, Inovace – inovační projekt, Služby infrastruktury, Nemovitosti).

Toto jednání se uskuteční dne 5. 12. 2019 od 10 hodin v budově Magistrátu města Pardubic, v zasedací místnosti Rady města (Pernštýnské náměstí 1; 1. patro, vlevo od schodiště). V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte tematického koordinátora PS4 Tomáše Vlasáka na emailu tomas.vlasak@mmp.cz nebo na tel. čísle: 606 633 542.

Svou účast potvrzujte na email tomas.vlasak@mmp.cz nejpozději do 3. 12. 2019.