Práce na muzejním depozitáři v Ohrazenicích mohou začít


Tento týden předali zástupci Pardubického kraje staveniště v Ohrazenicích firmě VW Wachal, která zde má do roku 2019 vybudovat moderní muzejní depozitář pro Východočeské muzeum. Ten vyroste na místě bývalé školní jídelny tehdejšího učiliště a internátu, a tak se příslušné dokumenty podepisovaly ještě na opuštěném výdejním okénku.

„Zahajujeme tak jeden z projektů, který je pro kulturu v kraji svým způsobem revoluční,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má na starosti majetek, investice a kulturu na kraji. „Poprvé v historii bude mít naše kulturní instituce k dispozici tak rozsáhlý a moderně vybavený depozitář, který nejen řeší samotnou práci se sbírkami, ale také uvolní řadu nádherných prostor na Zámku Pardubice, které nyní slouží jako depozitáře. Celková cena stavby je po vysoutěžení necelých 75 milionů korun a spolu s vybavením a ostatními náklady činí 82 milionů.“

Pardubický kraj žádá o financování projektu z evropských fondů, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu. „Tato investice je zařazena do strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, která poskytuje 85 procent uznatelných výdajů. Deseti procenty se podílí Pardubický kraj a pěti procenty státní rozpočet,“ vysvětlila radní Hana Štěpánová.

Práce v nových podmínkách

Současné depozitáře Východočeského muzea mají na Zámku Pardubice nevyhovující zázemí a neumožňují další rozvoj sbírek a jejich digitalizaci. Nové pracoviště se stabilními klimatickými podmínkami umožní přestěhovat jedenáct z celkem 38 podsbírek Východočeského muzea právě sem. „Budeme tady mít vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Tento bezbariérový objekt bude splňovat technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek zejména kulturní povahy,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Jednotlivá pracoviště jako badatelna, příjem akvizic, digitalizační pracoviště a další budou mít vybavení, které umožní kvalitní ošetření, uložení, ochranu a digitalizaci sbírek. Internetové připojení přispěje k evidenci a inventarizaci sbírek včetně zálohování dat. Díky tomu budou mít i badatelé z řad studentů a široké veřejnosti možnost prohlížet sbírky prezenčně v nové badatelně nebo zpřístupněné digitální cestou na internetových stránkách.

Prostory pro archeologii a restaurování

Na tento depozitář naváže rekonstrukce stávajícího čtyřpodlažního objektu bývalého internátu hned vedle. „Naše muzejní instituce nutně potřebují prostor k ukládání archeologických nálezů, o které se ze zákona musíme postarat. Rekonstrukcí chceme tento problém vyřešit zejména v době, kdy se nám budou scházet nálezy spojené s budováním silnice D35. Kromě archeologů tu najdou zázemí i odborní restaurátoři,“ uzavírá Roman Línek.

Zdroj: www.pardubickykraj.cz