Pozvánka na seminář


Dne 7. března 2018 (8:45-12:30) pořádá agentura Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Smart akcelerátorem Pardubického kraje seminář Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji.

Akce je určena podnikatelům, zástupcům inovativních firem, veřejné správy, výzkumných organizací a dalších institucí, podporujících oblast vědy, výzkumu, inovací a designu. Cílem semináře je podpora kooperace firem a výzkumné a vývojové infrastruktury v Pardubickém kraji. Zároveň budou představeny dotační možnosti Technologické agentury ČR, aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z OPPIK, ITI Hradecko-pardubická aglomerace a projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje. Celou akci uzavře diskuze, jak lze posílit image v oblasti znalostí ekonomiky.

Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 5. března 2018.

Místo konání semináře: Univerzita Pardubice, Centrum transferu technologií a znalostí, náměstí Čs. legií 565, 530 02 Pardubice

Více informací o semináři zde.