Piletice a Rusek spojí s Hradcem Králové nová cyklostezka


Nová cyklostezka, která s Hradcem Králové propojí místní části Piletice a Rusek na severu města, by se mohla začít stavět ještě letos, nebo začátkem příštího roku. Na její první část do Piletic je již vydané stavební povolení a město bude nyní vybírat stavební firmu. Nové bezpečné propojení s Hradcem Králové pro pěší a cyklisty z Piletic by tak mělo být hotové do léta příštího roku. Předpokládané náklady na tuto novou cyklostezku jsou 8,5 milionu bez DPH.

Místní části Piletice a Rusek na severu Hradce Králové mají doposud jediné spojení do města silnicí třetí třídy, původní starou cestou z Jaroměře a ze Smiřic. „Při dnešní intenzitě provozu to je pro pěší a cyklisty nebezpečné i na takovýchto silnicích. Nová cyklostezka bude pro obyvatele těchto městských částí daleko bezpečnější pro nemotorové spojení do zaměstnání nebo do školy, jistě ji využijí i místní in-linisté,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za oblast investic a rozvoj města.

Projektová dokumentace je hotová na celou stezku pro pěší a cyklisty až do Ruseka. Územní a stavební řízení je však u konce pouze pro její trasu do Piletic, pro zbývající část do Ruseka je vydané územní rozhodnutí a bude se žádat o stavební povolení. „Každý nový metr cyklostezek v katastru města zlepší komfort pěším i cyklistům, proto chceme stavbu alespoň do Piletic zahájit co nejdříve, i když pro její pokračování do Ruseka zatím nemáme všechna potřebná povolení,“dodává Vedlich. Součástí nové stezky bude její napojení na okolní chodníky, nástupní plochy zastávek nebo vjezdy na pozemky. Cyklostezka, která přes Piletický potok povede po nové lávce, bude mít i veřejné osvětlení.

Zastupitelé budou na zasedání v příštím týdnu schvalovat vypsání veřejné soutěže na firmu, která by se stavbou první etapy stezky měla být hotová do pěti měsíců od předání staveniště. Město bude zároveň na tuto investici v předpokládané hodnotě 8,5 milionu korun bez DPH žádat o dotaci z IROP, ta by mohla činit až 90 % uznatelných nákladů.

Zdroj: hradeckralove.org