Pardubičtí zastupitelé schválili projektové záměry pro ITI


Pardubičtí politici z  tohoto portfolia vybrali projekty, které chtějí z evropských dotací financovat prioritně. Na ostatní se pokusí získat podporu z jiných dotačních titulů, nebo je budou financovat z rozpočtu města.

V portfoliu jsou desítky projektových záměrů, které přispějí k lepší a bezpečnější dopravě v Pardubicích, ke zlepšení životního prostředí a ke zkvalitnění výuky v našich základních školách, zejména v oblasti polytechniky a přírodních věd. Velkou investicí má být i rekonstrukce památníku Zámeček. „Naší prioritou je spolufinancovat z evropských fondů velké projekty. V oblasti dopravy je to například výstavba multimodálního přestupního uzlu veřejné dopravy, který by navázal na rekonstrukci přednádraží, kterou připravujeme pro financování z tzv. Švýcarských fondů, modernizace odbavovacího systému MHD a městské karty, rozšíření trolejbusových tratí, včetně nákupu nových trolejbusů,“ řekl náměstek zodpovědný za projektový management a dotační politiku Jan Řehounek.  Zelenou mají také cyklostezky a projekty zvyšující bezpečnost chodců a kolařů, například výstavba přibližně sedmi kilometrů nových cyklostezek a dvou lávek přes Labe.

Zvláštní kapitolu tvoří projektové záměry základních škol, jejichž cílem je modernizovat nebo dobudovat učebny tak, aby se srovnal standard pro výuku odborných předmětů na pardubických školách. Doplní je centrální polytechnické dílny, které mají sloužit jak základním školám, tak odborné zájmové činnosti mládeže. ITI Hradecko-pardubická aglomerace má pro investice do školství připraveno více než 600 milionů korun, z toho pardubické projektové záměry mají hodnotu zhruba 360 milionů.

„V současné době v Pardubicích probíhá intenzivní práce na zpracování samotných projektů prioritních záměrů tak, aby byly připraveny k podání žádostí o dotace.  Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace nyní čeká na hodnocení řídících orgánů pěti operačních programů, jejichž prostřednictvím budou evropské dotace čerpány, tedy ministerstev pro místní rozvoj,  průmyslu a obchodu, životního prostředí, dopravy a školství, mládeže a tělovýchovy. Do konce dubna by Strategie měla být schválena a aglomerace připravena k čerpání, se kterým chceme začít okamžitě po vypsání prvních výzev,“ dodal Jan Řehounek.