Pardubické vodárny dokončily nákladnou modernizaci úpravny vody v Hrobicích


Vodovody a kanalizace Pardubice dokončily nákladnou modernizaci úpravny vody v Hrobicích na Pardubicku. Zařízení je největší svého druhu v majetku vodáren.

Po rekonstrukci za 650 milionů korun umožní míchat upravenou vodu z povrchových a podzemních zdrojů, což znamená lepší kvalitu pro spotřebitele, řekla novinářům technická náměstkyně podniku a manažerka projektu Gabriela Fialková.

"Budou mít lepší a kvalitnější vodu, i když si nemyslím, že jsou schopni to běžně poznat. Odbourávají se látky, které jsme donedávna ani nebyli schopni detekovat, jako například pesticidy Ty se odbourávají na GAU filtrech a na ozonizaci potom, co se obě vody míchají," uvedla Fialková.

Během dvou let nechaly vodárny zvýšit intenzitu úpravny vody a pramenišť, vzrostla také kapacita výtlaku čerpacích stanic Čeperka a Oplatil. Stavební práce se odehrávaly za nepřetržitého provozu a skončily v červenci, následovat bude půlroční zkušební provoz.

Úpravna vody v Hrobicích, která je součástí východočeské vodárenské soustavy, byla dokončena v roce 1959, první rekonstrukci podstoupila v roce 1997. Vodou zásobuje 80.000 obyvatel a slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Hradec Králové. Maximální kapacitu 200 litrů za vteřinu zajišťují dva zdroje, povrchový zdroj z písníku Oplatil a vrty v prameništích Hrobic a Čeperka, Voda z písníku má nestálou kvalitu a zvláště v létě se v ní často vyskytují organické látky, mikroorganismy a fytoplankton. Proto byla vybudována technologie úpravy vody mikrofiltrací. Z podzemní vody z vrtů se zase pomocí lamelových separátorů a pískové filtry odstraňuje železo a mangan. Poté se voda z obou zdrojů smíchá, podstoupí ozonizaci, odstraní se z ní pesticidy, ke konečné úpravě se používá chlor a ultrafialové lampy.

Celkové náklady projektu dosáhly 650 milionů korun. V sumě nejsou zahrnuty pouze stavební, ale veškeré náklady, tedy i na projektovou přípravu a na další inženýrskou činnost. Na modernizaci vodárny získaly ze Státního fondu životního prostředí dotaci téměř 190 milionů korun, z ministerstva zemědělství 49 milionů korun.

Společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice zásobují pitnou vodou asi 163.600 obyvatel, což je téměř 97 procent Pardubicka. Vodárny mají menší část odběratelů i ve středních Čechách. Společnost na konci loňského roku provozovala 735 kilometrů kanalizační sítě, na kterou bylo napojeno 25.540 kanalizačních přípojek. Odvádějí odpadní vody od 133.200 obyvatel, tedy 78,7 procenta populace okresu Pardubice. Firma vloni dosáhla zisku po zdanění více než 21 milionů korun, v roce 2020 skončila ve ztrátě 3,4 milionu korun.

Zdroj: ovodarenstvi.cz

Realizace projektu Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice byla finančně podpořena dotací EU z Operačního pragramu Životní prostředí prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.