Pardubice letos investují do škol čtvrt miliardy


Pardubice letos investují do svých škol více než 270 milionů korun. Téměř 97 milionů korun (včetně DPH) investuje město do druhé etapy rekonstrukce odborných učeben. Té se dočkají tři základní školy – na Dubině, Benešově náměstí a v Resslově ulici. Část těchto peněz získají Pardubice v rámci integrované územní investice z evropských fondů.

„Největší investice, zhruba 90 milionů korun, čeká areál základní školy E. Košťála. Je zařazena do druhé etapy rekonstrukce odborných učeben, které v Pardubicích modernizujeme s podporou Evropské unie. Čeká nás zde také rekonstrukce jednoho pavilonu pro potřeby námi nově zřizované školy Montessori,“ řekl náměstek primátora pro otázky školství Jakub Rychtecký. „Modernizace učeben chemie, fyziky, přírodopisu, dílen, počítačové učebny a kompletně řešená konektivita pro celou školu, včetně nákupu odpovídajících pomůcek a zajištění bezbariérového užívání, přijde podle propočtů projektanta v této škole na zhruba 44 milionů korun. V květnu chceme podat žádost o dotaci, stěžejní stavební práce chceme mít hotové během léta,“ dodal náměstek.

Na modernizaci odborných učeben, podpořených z evropských fondů, se letos kromě dubinské školy připravují také v ZŠ Josefa Ressela (předpokládané náklady zhruba 29 milionů korun) a ZŠ Benešovo náměstí (předpokládané náklady 24 miliony korun). I zde jsou stávající odborné učebny již nevyhovující a vybavení pro výuku přírodních věd a dalších předmětů zastaralé. Čekají je tak rozsáhlé stavební úpravy, po nichž budou školy vybaveny nejen moderními pomůckami, ale také kvalitním připojením k internetu, které zajistí efektivní využívání interaktivních pomůcek. Celkem by modernizace ve třech školách měla přijít asi na 97 milionů, 30 milionů by město mělo získat jako dotaci v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace (ITI).

Školu na Dubině čeká v blízké době navíc rekonstrukce pavilonu D. To souvisí se záměrem města zřídit samostatnou ZŠ Montessori, která zde má začít výuku v září příštího roku. Po přechodnou dobu, kdy ve školách chyběly děti, byl pavilon komerčně pronajat. Nyní se, v rámci optimalizace kapacit pardubických ZŠ, vrací svému původnímu účelu. „Už 14 let jsou třídy s Montessori pedagogikou součástí ZŠ Pardubice, Družstevní. Z původních 18 žáků postupně počet narostl na 86 dětí v 1. – 5. ročníku, což je provozní maximum v podmínkách ZŠ Družstevní. Pro druhý stupeň už tu místo není. Proto zastupitelé dali zelenou vzniku samostatné ZŠ Montessori a jejímu přesunu na Dubinu. Předpokládané náklady na rekonstrukci pavilonu a vznik nové devítileté školy jsou 46 milionů korun,“ vysvětlil náměstek Rychtecký. Na Dubině má, pokud půjde vše podle harmonogramu, škola začít fungovat od září 2020 se 100 až 120 žáky. Postupně by se měla naplnit na devět ročníků s celkovou kapacitou zhruba 200 dětí. Bude to škola veřejná, vzdělávající děti bez hrazení školného.

Dalšími investicemi, které letos míří do škol, jsou peníze na rekonstrukce školních hřišť. Město se snaží, v souladu s rámovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, ročně opravit dvě školní hřiště. „Letos čekají úpravy v hodnotě zhruba 10,5 milionu korun hřiště základní školy Družstevní v sídlišti Polabiny, které by po rekonstrukci mělo sloužit žákům ZŠ i široké veřejnosti,“ řekla náměstkyně primátora pro investice Helena Dvořáčková. Nutné rekonstrukce za více než sedm milionů korun se dočká i školní hřiště v Resslově ulici na Dukle. U sedmi škol jsou již hřiště hotová, nebo pokračuje jejich rekonstrukce, pět ZŠ ještě na obnovu hřišť čeká. „U postupných revitalizací sportovišť a kompletních rekonstrukcí stravovacích provozů vycházíme z naší koncepce, kdy chceme obnovovat jedno až dvě hřiště ročně a jeden velký stravovací provoz ročně na základní škole a jeden až dva stravovací provozy na školkách podle možností rozpočtu,“ vysvětlil náměstek Rychtecký, který vedl týmy při analýze potřeb a stanovení investičních priorit ve školství.

S modernizací školních stravovacích provozů město již začalo „V současné době město zřizuje 44 školních jídelen s vývařovnou a 6 školních jídelen výdejen. Devatenáct z nich má většinu strojního vybavení v havarijním stavu nebo na hranici životnosti,“ konstatovala náměstkyně Dvořáčková. Letos čeká revitalizace školní kuchyně a jídelny ZŠ npor. Eliáše a MŠ Pastelka a Dražkovice. Pardubice na tyto tři investiční akce vynaloží více než 40 milionů korun.

Zdroj: pardubice.eu