Památník Zámeček se otevírá


Za účasti významných hostů byl v pondělí odpoledne otevřen rekonstruovaný Památník Zámeček. Slavnostního aktu v prostorách Národní kulturní památky na místě bývalého popraviště českých vlastenců se zúčastnili pamětníci Antonín Burdych a Jarmila Doležalová – Šťulíková, diplomaté z Velké Británie, USA, Polska a Spolkové republiky Německo, současní i budoucí poslanci, představitelé Pardubického kraje a Statutárního města Pardubice i zástupci církví a mnoha dalších institucí a organizací. Pro širokou veřejnost bude místo s pohnutou historií, na niž nelze zapomenout, zpřístupněno od úterý 26. října.

"Památník Zámeček patří ke klíčovým místům historie českého národa," zdůraznil primátor Martin Charvát a vyjádřil přesvědčení, že bude sloužit především pro vzdělávání dětí a školní mládeže. Za v dnešní době zcela mimořádnou událost označil otevření nového památníku historik Vojtěch Kyncl. Náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký připomněl, že v minulosti byl areál na Zámečku oplocen a přístupný pouze několikrát do roka, zatímco nyní bude v provozu permanentně.

Expozice Památníku Zámeček nabízí nové a v mnoha případech také překvapivé historické souvislosti. A to díky unikátním písemným dokumentům nejen z českých, ale i německých či amerických archivů. Dále bude obsahovat úvodní krátký film zachycující přerod prvorepublikové atmosféry do nacistického teroru s unikátními dobovými obrazy z Pardubic, doklady administrativní preciznosti nacistického aparátu, předměty dochované z popraviště, audionahrávku deníku Jaroslava Charypara, který odvážel z popraviště mrtvé, fotografie přibližující ženevské konvence a krátké filmy se svědectvími přeživších či pamětníků. Část historických materiálů bude prezentována v tištěné formě, část pomocí dataprojektorů, LCD displejů a reproduktorů.

"V Památníku Zámeček jsou tak například poprvé zveřejněny nejen některé úřední dokumenty, ale také deníkové zápisy a rozhovory Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josepha Goebbelse nebo Martina Bormanna," dodává autor ideového libreta Vojtěch Kyncl.

O provoz Památníku Zámeček se stará příspěvková organizace, která má nyní šest zaměstnanců. "Je nám ctí, že otevíráme jeden z mála nových památníků, který se věnuje neotřelou formou tragickým událostem druhé světové války. Formou, která se nesnaží "pouze" vyprávět příběh, ale zachytí i dobový kontext a myšlenkové pochody, které událostem předcházely. Je úctyhodné, že se statutární město Pardubice rozhodlo revitalizovat toto historicky důležité a dlouho opomíjené místo," řekl k otevření ředitel Památníku Zámeček Viktor Janák s tím, že do konce tohoto roku, respektive do Vánoc, bude expozice přístupná návštěvníkům od úterý do neděle v odpoledních hodinách, dopoledne budou probíhat edukační programy pro školy a exkurze předem nahlášených skupin.

Kromě výstavby nové expozice byl také zrevitalizován prostor kolem pomníku, kde byly odstraněny keřové porosty. Tím došlo k odkrytí původního valu, před kterým byly v roce 1942 vykonávány popravy a který se po remodelaci stal významnou součástí památníku. Celkově pak bylo na pietním místě vysázeno 58 nových stromů. Dále pak byly vybudovány mlatové cesty pro pěší doplněné veřejným osvětlením a kamerovým systémem.

Památník Zámeček stojí na místě bývalé cvičné střelnice záložního policejního pluku Böhmen, kterou nacisté v létě roku 1942 proměnili na popraviště gestapa. Od 3. června do 9. července 1942 zde bylo popraveno 194 českých vlastenců, jejichž těla byla zpopelněna a popel vysypán do Labe.

Město do výstavby celého areálu včetně expozice investovalo 43,8 milionu korun, s pokrytím nákladů mu přitom pomáhají dotace Evropské unie a příspěvek státního rozpočtu. Částka, kterou město na tento projekt vyčerpá, přesahuje výši 21 milionů korun.

Zdroj: tydenikpernstejn.cz