OP PIK - další výzvy nejen pro podnikatele


Ministerstvo průmyslu a obchodu, jakožto Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ŘO OP PIK), se chystá na přelomu srpna a září v rámci specifického cíle 1.1 vyhlásit tři individuální výzvy v programech podpory Potenciál, Aplikace a Inovace.

V tabulce níže jsou uvedeny základní parametry výzev:

Číslo výzvy dle MS2014+

Název výzvy

Alokace výzvy (Příspěvek Unie)

Plánované datum vyhlášení výzvy

Plánované datum příjmu žádostí o podporu

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu

01_20_338

VII. Potenciál

1 100 000 000,-

28. 8. 2020

4. 9. 2020

23. 11. 2020

01_20_321

VIII. Aplikace

3 700 000 000,-

1. 9. 2020

14. 9. 2020

15. 12. 2020

01_20_318

VIII. Inovace – Inovační projekt

1 500 000 000,-

1. 9. 2020

15. 10. 2020

29. 1. 2021

 

ŘO OP PIK plánuje v tomto programovém období i další výzvy, více informací je možné získat v aktuálním harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2020.

V souvislosti s plánovanými výzvami Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace pořádá dne 11. srpna od 10:00 do 12:00 „Konzultační den OP PIK“, který je určený pro žadatele o podporu, poradenské kanceláře a hospodářské partnery. Více informací včetně registrace naleznete na webových stránkách MPO zde.

Zdroj: mpo.cz