O chod Památníku Zámeček se postará nová příspěvková organizace


Radní Pardubic mají jasno v tom, kdo bude provozovat právě rekonstruovaný Památník Zámeček. Rada města Pardubic na svém dnešním jednání odsouhlasila, že o zajištění kompletního provozu této národní kulturní památky by se měla postarat nově zřízená příspěvková organizace města, která bude mít na starost nejen provoz expozice a programů, ale také pořádání pietních aktů.

„Toto řešení spolu se zřizovací listinou předkládáme k finálnímu rozhodnutí zastupitelstvu. Tato varianta byla odsouhlasena nejen speciální skupinou tvořenou odbornými zaměstnanci města, ekonomy, auditory, ale i zástupci nominovanými jednotlivými zastupitelskými kluby. Toto řešení jednoznačně podpořili také komise pro kulturu a cestovní ruch. Příspěvková organizace bude nejen plnit funkci paměťové instituce s nadregionálním přesahem, zároveň bude vykonávat edukační činnost například v podobě odborných konferencí či výchovných a vzdělávacích programů pro školy a v neposlední řadě bude také zajišťovat pietní akce. Výhodou této formy oproti jiným zvažovaným navíc je, že příspěvková organizace bude mít vyšší potenciál pro získávání dotací z jiných zdrojů na své aktivity a jako samostatná organizace bude moci lépe prezentovat značku této národní kulturní památky,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že otevírací doba modernizované expozice by měla být obdobná s dalšími památkami připomínajícími tragické události 2. světové války, tedy s Památníkem Lidice a Památníkem Ležáky. Roční provozní příspěvek města bude pod 4 miliony korun, počítá se s celoročním provozem objektu expozic, který mapuje a je připomínkou tragických událostí roku 1942.

Město přitom původně zvažovalo i další variantu, a sice, že by zmodernizovaný areál předalo pod správu Památníku Lidice, pod který spadají i Ležáky. „Řešení, aby provoz zajišťovala státní příspěvková organizace Ministerstva kultury Památník Lidice, se nám, vzhledem k provázanosti témat, jevilo jako smysluplné a spatřovali jsme v něm spoustu výhod. Vzhledem k personálním změnám, ke kterým v průběhu letošního roku v této příspěvkové organizaci došlo, však vedení Památníku Lidice zajišťování provozu Památníku Zámeček, a to zejména z důvodu nedostatečné personální kapacity, kdy odešla drtivá většina klíčových zaměstnanců, odmítlo,“ vysvětluje vytvoření nové příspěvkové organizace náměstek Rychtecký s tím, že výsledné řešení považuje za nejlepší. „Vnímám politické tlaky některých zájmových skupin okolo Lidic, nerad bych, aby se politizovala situace i v Pardubicích. Naopak chceme jít cestou spolupráce s Ministerstvem kultury a hledat možnosti koncepční podpory provozu naší národní kulturní památky. Naším cílem je i nadále prohlubovat spolupráci s Československou obcí legionářskou a propojit Památník Zámeček - popraviště s Larischovou vilou stezkou přes pozemky společnosti Foxconn, v tom je obrovský potenciál. V roce 2021 chceme podpořit rekonstrukci Larischovy vily dalšími 5 miliony korun, v návrhu rozpočtu je s tím počítáno,“ vysvětlil náměstek Rychtecký a dodává, že město podpoří legionáře celkem 15 miliony korun.

Práce na modernizaci Památníku Zámeček odstartovaly v dubnu letošního roku. V současné době je dokončena hrubá stavba monolitických konstrukcí na objektu budoucí expozice, pokračují práce na dokončení vstupní rampy a dále budou probíhat práce specializovaných profesí ve vnitřní části objektu. V jarních měsících budou provedeny všechny venkovní části modernizovaného Památníku Zámeček, včetně nově navržených terénních a sadových úprav. Obnova místa, kde bylo zavražděno téměř 200 českých vlastenců, by přitom měla být dokončena v polovině příštího roku. Město tak splácí svůj dluh k minulosti, kdy byl areál celoročně prakticky uzavřený a sloužil dvakrát ročně k pietním aktům. Celkové náklady spojené s opravou objektu, který je připomínkou tragických událostí z dob nacistické okupace, přitom dosahují výše zhruba 40 milionů korun, přičemž přes 21 milionů korun pokryje dotace ze státního rozpočtu a Integrovaného regionálního operačního programu, kterou bude město čerpat prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Zdroj: pardubice.eu