Nové interaktivní učebny patří mezi nejmodernější v České republice


Slavnostního otevření nových studijních prostor určených pro výuku matematiky a IT na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích se zúčastnili minulý týden radní Bohumil Bernášek a Hana Štěpánová. Celkovou investici za 8,2 milionů korun podpořil Pardubický kraj částkou 1,4 milionů korun.

"Modernizací a přestavbou stávajících prostor školy byly vybudovány dvě nové odborné učebny pro výuku matematiky a informatiky a dále odborný kabinet matematiky. Nové učebny jsou bezbariérové. Pořízeny byly nové počítače, nábytek a další vybavení pro výuku. Cílem je zkvalitnění výuky na gymnáziu," sdělil Bohumil Bernášek, radní odpovědný za školství.

Technické vybavení učeben umožňuje nejenom podporu výuky matematiky a zejména geometrie v prostoru, součástí projektu je i návrhářský 3D software. Zajímavostí navrženého řešení je i speciální konstrukce pracovních stolů, umožňující zasunutí monitorů pod desku stolu, aby nepřekážely studentům při sledování dění u katedry.

"Kapacita každé učebny je 32 studentů. Rozvrhy jsou navrženy tak, aby se v nových učebnách vystřídalo co nejvíce žáků," vysvětlil Petr Harbich, ředitel gymnázia.

Interaktivní učebny na pardubickém gymnáziu patří díky svému vybavení k nejmodernějším v České republice. "Celkové náklady na rekonstrukci cly 8,2 milionů korun. Dotace z Evropské unie byla 6,4 milionů korun. Pardubický kraj přispěl částkou 1,4 milionů korun. Zbylé peníze byly ze státního rozpočtu," řekla Hana Štěpánová, radní odpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Projekt Gymnázium Pardubice Mozartova - interaktivní učebny matematiky byl finančně podpořen prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.