Nastupuje nový tematický koordinátor PS4 zaměřené na podnikatelský sektor a vysoké školy


Dovolujeme si vás informovat, že od 1.9.2019 působí v roli tematického koordinátora Pracovní skupiny ITI Hradecko - pardubické aglomerace "Vysoké školy a spolupráce škol a firem v oblasti výzkumu a vývoje" (PS4) Ing. Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře CzechInvest pro Pardubický kraj. Kontakty pro komunikaci: email: tomas.vlasak@mmp.cz; tel.: 606 633 542.