Na podzim povede z Piletic do města nová cyklostezka


Nová cyklostezka, která s Hradcem Králové propojí místní části Piletice a Rusek na severu města, se začne stavět za několik týdnů. Včera městská rada schválila výsledek soutěže na firmu, která postaví její první úsek do Piletic, a zároveň vyhlásila výběrové řízení na její druhou etapu, tedy dokončení stezky až do Ruseka. Stavba první části nového bezpečného spojení pro pěší a cyklisty z těchto místních částí Hradce Králové bude stát 8,4 milionu korun bez DPH a v provozu by měla být do pěti měsíců od jejího zahájení. Náklady na úsek z Piletic do Ruseka se předpokládají ve výši 7,2 milionu korun bez DPH.

Místní části Piletice a Rusek na severu Hradce Králové mají doposud jediné spojení do města po silnici třetí třídy, původní starou cestou z Jaroměře a ze Smiřic. „Jde o dlouhodobý požadavek komisí místních samospráv. Celá řada obyvatel těchto městských částí jezdí denně do práce nebo do školy na kole, což je při dnešní intenzitě provozu nebezpečné i na takovýchto silnicích. Novou stezku jistě využijí i in-linisté z okolí,“ říká náměstek primátora Jiří Bláha, odpovědný za oblast investic a rozvoj města. Součástí nové stezky bude její napojení na okolní chodníky, nástupní plochy zastávek MHD, veřejné osvětlení nebo vjezdy na pozemky. Přes Piletický potok stezka povede po nové lávce.

Město bude na tuto investici v celkové předpokládané hodnotě zhruba 15 milionů korun bez DPH žádat o dotaci z IROP. „Ta by mohla činit až 90 % uznatelných nákladů. V tomto případě jde o ukázkový projekt, kde dotace pomáhají tam, kde je to potřeba a viditelně přispívají k rozvoji a kvalitě života především místních obyvatel,“ doplňuje Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.

Na obě etapy stavby nové cyklostezky má město platná stavební povolení. „Na úsek do Piletic bylo povolení vydané již na podzim, proto se začalo s výběrem stavební firmy ještě loni, aby stavba mohla začít co nejdříve,“ vysvětluje náměstek Bláha. Pokračování komunikace pro pěší a cyklisty do Ruseka získalo všechna potřebná povolení až na začátku letošního roku. Výběr stavební firmy na první úsek stezky i zadávací podmínky na její dostavbu bude ještě definitivně schvalovat hradecké zastupitelstvo na svém zasedání v příštím týdnu.

Zdroj: hradeckralove.org

Projektový záměr Stezka pro pěší a cyklisty Piletice – Rusek byl předložen do výzvy nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace v prosinci 2018 a nyní je ve fázi hodnocení.