Modernizace úpravny vody v Hrobicích pokračuje, práce mají skončit v roce 2023


Zhruba před rokem začala modernizace úpravny vody v Hrobicích na Pardubicku. Hotová je například nová provozní budova, vrtají se nové zdroje podzemní vody. Práce pokračují i přes komplikace s pandemií podle harmonogramu. Práce by měly skončit v roce 2023. ČTK to řekla technická náměstkyně podniku Vodovody a kanalizace a manažerka projektu Gabriela Fialková.

Hrobice zásobují vodou 80.000 obyvatel Pardubic a jsou také záložním zdrojem pro Hradec Králové. Náročnou a nákladnou stavbu za 600 milionů korun odběratelé nepoznají, je bez odstávek vody.

"Zakázka je zadaná tak, aby koncový odběratel neměl povědomí, že v Hrobicích se staví. Vypomáháme si s dodávkou vody z Mokošína a v rámci Vodárenské soustavy Východní Čechy a z Chrudimi," řekla Fialková.

Úpravna vody byla naposledy rekonstruována v 90. letech. Stavební firma za rok postavila novou provozní budovu, osazuje v ní nové technologie. Opravuje také starou budovu. "K tomu probíhají vrtné práce na prameništích v Hrobicích a Čeperce, máme vyvrtáno 12 vrtů," řekla Fialková. Celkem jich má být třicítka.

Úpravna bere povrchovou vodu z písníku Oplatil a z podzemních vrtů v Hrobicích a Čeperce. Nové technologie připraví úpravnu vody na klimatecké změny.

"Celá technologie je velmi unikátní, mikrofiltrace vyčistí mikročástice, mikrororganismy, organické látky, které jsou v povrchové vodě. Kvalita povrchové vody je poměrně nestabilní a v letních měsících bývá i špatná," řekla Fialková.

Podle stavbyvedoucího Jiří Lašáka byla situace během pandemie komplikovaná, hlavně kvůli dovozu technologií za zahraničí. "Výstavba nové budovy probíhá současně s instalací technologie. Z hlediska koordinace je to hodně náročné. Pandemie zase ovlivnila dodávky materiálu ze zahraničí, převoz přes hranice byl složitý," řekl Lašák.

Podle něj se tak daří držet harmonogram. Stavbu zajišťuje kolem 50 lidí. Nemocnost v covidové době nebyla příliš velká, dodal Lašák.

Maximální kapacita úpravny bude po dokončení prací 200 litrů za vteřinu.

Zdroj: ovodarenstvi.cz 

Realizace projektu "Zajištění kapacity a kvality skupinového vodovodu Pardubice" je finančně podpořena z prostředků EU z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.