MMR vydalo doporučení, jak dál naložit s projekty financovanými EU


Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které byly zasaženy pandemií koronaviru.  Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.

„Současná situace přináší komplikace i v samotné realizaci projektů, až už se jedná o rušení sjednaných školení, zavřené dětské skupiny, či rušení zahraničních cest. Národní orgán pro koordinaci proto připravil ve spolupráci s jednotlivými řídicími orgány sérii konkrétních doporučení, jak k těmto problematickým případům přistoupit,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Doporučení Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů, které je určeno pro řídicí orgány, sjednocuje výklad některých doposud striktních pravidel pro příjemce evropských prostředků. Jedná se například o možnost započítat do uznatelných nákladů projektu výdaje na přípravu zrušených aktivit, nebo výdaje na udržení provozu předškolních a školských zařízení. MMR současně vydalo doporučení, jak postupovat v případě prodlužování lhůt u veřejných zakázek, a to nejen pro příjemce evropských dotací.

Doporučení MMR-NOK pro řídicí orgány – návrh postupu při implementaci projektů spojených s omezeními v souvislosti se šířením koronaviru najdete zde.

Zdroj: moderniobec.cz