Metropole východních Čech budou pokračovat ve spolupráci a rozvoji Hradubické oblasti


„Začátkem roku se sešli primátoři a náměstci primátorů obou měst na neformální schůzce. Úterní jednání ale bylo prvním pracovním obou rad. V naší republice jsme jediným místem, kde jsou od sebe velká krajská města vzdálena pouhých dvacet kilometrů a toho logicky musíme využít. Nejlepším příkladem je oblast čerpání evropských dotací v rámci platformy ITI,“ řekl pardubický primátor Martin Charvát.  „Prostřednictvím ITI chceme čerpat evropské dotace pro takzvané metropolitní oblasti. Ty mají z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti pro Českou republiku opravdu klíčový význam,“ dodal primátor.

„Toto společné setkání ukázalo, že se může jedno město od druhého inspirovat v mnoha konkrétních záležitostech a navíc věřím, že naše spolupráce bude oboustranně výhodná. Za hlavní společný úkol přitom považuji oblast ITI, tedy přípravu čerpání evropských dotací v Hradecko – pardubické metropolitní oblasti do roku 2020,“ shodl se s pardubickým primátorem na prioritách spolupráce obou měst nejvyšší muž hradecké radnice Zdeněk Fink.

Témata jednání radních dvou blízkých metropolí tedy byla jasná – diskutovalo se především o dotační platformě ITI pro rozvoj Hradubicka, dalším důležitým bodem byla cyklostezka propojující obě metropole, vzájemná podpora kultury nebo energetická koncepce Hradce Králové a Pardubic.

Celá Hradecko - pardubická aglomerace může vyčerpat až 6 miliard korun, přičemž každé ze statutárních měst by mělo získat více než 1 miliardu. Částka bude záviset na vyjednávání s jednotlivými ministerstvy a hlavně na kvalitě připravených projektových záměrů.

„Město Pardubice chce usilovat o získání peněz například na další etapy projektu tzv. Přednádraží, rozšiřování trolejbusových tratí, zvyšování bezpečnosti pěší a bezmotorové dopravy v našem městě. V zásobě má také desítky projektových záměrů základních škol zřizovaných městem Pardubice zaměřených hlavně na polytechnické vzdělávání a konektivitu,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

„S Ministerstvem pro místní rozvoj intenzivně jednáme o přípravě projektu rekonstrukce Automatických mlýnů, to je jedna z mých priorit pro nejbližší období,“ doplnil svého náměstka primátor Martin Charvát.

Pardubice a Hradec Králové chtějí v příštích letech spolupracovat také v oblasti likvidace komunálního odpadu. Města hodlají pochopitelně postupovat tak, aby docházelo k maximálnímu využití odpadů jakožto náhrady primárních surovin, čímž budou chránit stávající přírodní zdroje a zároveň minimalizovat negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí. Obě krajská města také budou i nadále podporovat kulturu – radní si vzájemně potvrdili zájem královéhradeckých i pardubických obyvatel po koncertech filharmonie nebo úspěšných divadelních představeních souborů ze sousedního města. Další koordinační schůzka zástupců měst by se podle plánu měla uskutečnit na podzim.