Město podepsalo smlouvu s vítězným dodavatelem na IDS


Město včera podepsalo smlouvu s vítězným dodavatelem na inteligentní dopravní systém (IDS) v Hradci Králové, kterým je firma CROSS Zlín, a.s. s nabídkou 229,3 milionu korun bez DPH. Dnes smlouva nabyla účinnosti. Vítězná firma nejen systém vyprojektuje, naistaluje, ale bude ho také provozovat po dobu šesti let. Radnice bude na tyto investice do plynulosti a bezpečnosti dopravy usilovat o maximální možné využití dotace z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Doprava.

V říjnu zastupitelé schválili výsledek tendru na dodávku IDS, smlouvu však nebylo možné ihned podepsat z důvodu probíhajícího řízení na ÚOHS. Ještě koncem roku ale jeho předseda potvrdil již vydané rozhodnutí o zamítnutí námitky proti zadávací dokumentaci v průběhu výběrového řízení a mohlo tedy dojít k podpisu smlouvy. „Včera jsme podepsali smlouvu s dodavatelem, který může prakticky okamžitě začít s projektováním. Zatím to navíc vypadá tak, že bychom měli stihnout termín na podzim 2020 pro podání žádosti o dotaci, kterou můžeme podat až ve fázi hotového projektu a žádosti o stavební povolení,“ říká Monika Štayrová, náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky a dotací.    

„Vítězná firma celý systém dodá, nainstaluje a následujících šest let jej bude i provozovat. Realizace se pak předpokládá v letech 2020 až 2022, v provozu by měl být systém od roku 2023," říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic a rozvoje města. Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek IZS. 

V Hradci Králové bude IDS složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky celého systému. 

Všechny jednotlivé funkce byly průběžně konzultovány s Policií ČR, odborem dopravy magistrátu, dopravním podnikem města, hradeckou městskou policií či technickými službami. Odborným garantem a členy týmu zpracovatelů studie proveditelnosti IDS byli specialisté z Dopravní fakulty pražského ČVUT. 

Hlavní částí hradeckého IDS bude dodání nové technologie řízení dopravy a sběru dat na území města. Semafory a sledovaná místa budou prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě propojena s dispečinkem a centrálním prvkem systému, který bude jakýmsi mozkem celého IDS, bude zpracovávat veškerá data v reálném čase, která pak budou sloužit pro operativní řešení vzniklých situací.

Dalším důležitým modulem je vazba systému na MHD, jejímž úkolem je zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel po své trase tak, aby nedocházelo ke zpožďování spojů. Hradecký IDS bude zároveň na vybraných místech ve městě připravený na možnost kontroly dodržování rychlosti nebo jízdy na červenou. Výběr lokalit a úseků odpovídá požadavkům komisí místních samospráv a byl konzultován s městskou i státní policií.

Zdroj: hradeckralove.org

Projekt Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové má ambici získat podporu EU prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace v rámci Operačního programu Doprava.