Memorandum podepsali na symbolickém středobodu území


Cílem Hradecko-pardubické aglomerace je v rámci Integrované územní investice (ITI) získat v následujících letech z financí EU až šest miliard korun.

Evropská unie v rámci tohoto programového období klade velký důraz na potřeby a posilování konkurenceschopnosti konkrétního území. V České republice je proto připraveno sedm ITI oblastí - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a její funkční zázemí, a dále pak aglomerace Olomoucká, Ústecko – chomutovská a Hradecko – pardubická. „Pro území pokrývající část východních Čech, a zvláště pro naše krajská města, je obrovským úspěchem, že se Hradecko-pardubická aglomerace může zařadit mezi nejsilnější regiony Česka. Obrovským bonusem ITI je totiž rezervace financí v jednotlivých operačních programech, o které tak nemusí naše projekty soutěžit s dalšími na národní úrovni,“ vysvětluje primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát.

"Podpis memoranda k ITI je symbolický a signatáři se zavázali, že nepůjdou proti sobě a budou spolupracovat. To je především hlavní cíl podpisu memoranda. Před sebou máme dotační období EU, které potrvá až do roku 2023,“ popisuje důvody podepsání memoranda právě v tomto období primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink.

Aby bylo možné čerpání zahájit, je nutné nejdříve zpracovat a následně obhájit Strategii integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace.  Přípravu Strategie chystá už více než rok pět pracovních skupin, které jsou složené ze zástupců dotčených partnerů. Výstupy jsou projednávány na jednání Řídícího výboru ITI, který je složen ze zástupců hlavních partnerů, například krajů, největších obcí či univerzit, a následně konzultovány s jednotlivými ministerstvy. „Strategii bychom chtěli schvalovat v zastupitelstvech našich krajských měst pravděpodobně v září, následně projde přísným hodnocením příslušných ministerstev. Finální schválení se tak dá očekávat na konci roku, tak aby první výzvy na předkládání projektů mohly být vypsané na začátku roku příštího,“ přibližuje postup náměstek pardubického primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.

Signatáři memoranda:

  • Statutární města: Pardubice, Hradec Králové
  • Kraje: Pardubický kraj, Královéhradecký kraj
  • Obce s rozšířenou působností: Holice, Chrudim, Přelouč, Jaroměř.
  • Obce: Petrovice, Týniště nad Orlicí.
  • Univerzity: Univerzita Pardubice, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova - Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova - Lékařská fakulta, Univerzita obrany.
  • Místní akční skupiny: MAS Hradecký venkov, MAS Holicko, MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko, MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko, MAS Nad Orlicí, MAS Společná Cidlina, MAS Mezi Úpou a Metují.
  • Krajské hospodářské komory: Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.