Lávku pro cyklisty by mohla financovat EU


Vedle rosického mostu přes Labe v Pardubicích by měla stát lávka pro pěší a cyklisty. Stavbu, která má v tomto dopravně frekventovaném úseku zvýšit bezpečnost cyklistů a přispět k plynulosti automobilové dopravy, by mohla financovat Evropská unie. Shodla se na tom rada města, která schválila zařazení této investiční akce, připravované šestým městským obvodem, do portfolia projektů žádajících o podporu prostřednictvím Integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace.

Jedním ze specifických cílů ITI je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, a právě do tohoto rámce projekt lávky zapadá. Díky rozsáhlé výstavbě ve Svítkově se městský obvod VI v posledních letech potýká s enormním nárůstem dopravy v celé lokalitě. "Rosický most bude sice, jako první místo v Pardubicích, osazen tzv. chytrými semafory, ale to nevyřeší problém s houstnoucí dopravou a zvyšujícímu se riziku kolize cyklistů s automobily na úzké mostovce," řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš.

PLYNULOST A BEZPEČNOST

Výstavba lávky má řešit problém propojení městských částí Svítkov a Rosice a zejména je významná pro obyvatele západní části Pardubic, dojíždějící do zaměstnaní do průmyslové zóny v Semtíně či ve Starých Čívicích. Stávající most přes Labe je úzký, s kyvadlovou dopravou řízenou semaforem, na němž se často setkávají automobily v protisměru s cyklisty, kteří nestačí most po změně světelného signálu včas opustit. "Trasu přes rosický most a přes Rosice využívá také mnoho motoristů, kteří se tak snaží vyhnout kolonám, tvořícím se ve špičce na silnici I/37 u Parama. Výstavba lávky má přispět jak k většímu bezpečí cyklistů, tak plynulejšímu průjezdu automobilů po silničním mostě," doplnil primátor Pardubic Martin Charvát. Městský obvod VI již ukončil přípravu projektu a má hotovou veškerou dokumentaci, včetně stavebního povolení. Náklady na stavbu lávky by se podle odhadu projektanta měly pohybovat kolem 35 milionů korun. Až projekt získá prostřednictvím řídícího výboru ITI příslib dotace z EU, vypíše město Pardubice výběrové řízení na dodavatele, po jehož dokončení může městský obvod začít se stavbou.

"Výstavba lávky navazuje na již hotové projekty cyklostezky spojující Svítkov se Srnojedy a cyklotrasy podél Pražské ulice, včetně vybudování místa pro bezpečné přecházení této silně frekventované silnice, které jsme již na území našeho obvodu s finanční podporou Evropské unie realizovali. Všechno jsou to projekty podporující ekologickou dopravu a zvyšující bezpečnost našich obyvatel," řekl starosta MO VI Petr Králíček.

POLABINSKÁ LÁVKA ODLOŽENA

Oproti tomu léta plánovanou výstavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe u Poseidonu čeká další odklad. Podle projektu schváleného zastupitelstvem měla výstavba lávky, která má propojit sídliště Polabiny s centrem města a obyvatelům centra naopak přiblížit rekreační zelené plochy podél břehu Labe, stát zhruba 50 milionů korun. Nabídkové ceny účastníků veřejné soutěže na dodavatele stavby však tuto částku překročily a zastupitelé navýšení prostředků na stavbu neschválili. Rada města tak musela soutěž zrušit.

Zdroj: krajskenoviny.cz