Lávka, cyklostezky, lepší výbava škol či revitalizace muzea? Hradci k tomu vypomohou dotace


Ke stěžejním projektům v oblasti dopravy bude jednoznačně patřit inteligentní dopravní systém. Jeho účel představuje Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení: „Inteligentní dopravní systém by měl v budoucnu například usnadnit řidičům cestu přes město s využitím takzvané zelené vlny a při zachování plynulosti silničního provozu současně zvýhodňovat prostředky městské hromadné dopravy. Projekt, který je součástí komplexu aktivit „ chytré město“,  by měli v konečné fázi ocenit nejen řidiči, ale i cestující v MHD.“  Dopravy se dotýká další záměr, který se bude týkat modernizace odbavovacího systému městské hromadné dopravy na principu bezkontaktních čipových karet a harmonizace s pardubickou MHD s návazností na využití této karty ve vlacích i v linkových autobusech. Přesnější detaily pro možná využití ukáže studie, kterou město zadalo. Využití karty by mohlo v praxi najít své uplatnění zhruba v roce 2018.

V neposlední řadě město s dopravním podnikem počítá s rozšířením trolejbusových tratí, včetně nákupu trolejbusů. Připravují se i záměry pro bezpečnější nemotorovou dopravu. „Cílem projektů, které by díky ITI ještě více přispěly k vyšší bezpečnosti chodců či cyklistů, je vybudování lávky přes Labe v lokalitě Aldis či nové cyklostezky a chodníky do Piletic a Ruseka,“ upřesňuje Jindřich Vedlich, náměstek primátora zodpovědný za oblast rozvoje města.

Stranou by neměly zůstat v příštích letech ani školy, které tvoří nemalý díl městského majetku. Přesto, že město za uplynulých pět let do rekonstrukcí škol investovalo už více než čtvrt miliardy korun, na řadu by nyní mělo přijít zkvalitnění výuky, a to zejména v oblasti polytechnického vzdělávání. „V hrubých rysech počítáme s modernizací odborných učeben přírodopisu, fyziky, chemie, matematiky, dílen a počítačových učeben. V Hradci Králové by mimo jiné mělo vzniknout polytechnické centrum v budově bývalé základní školy V Lipkách, které by mělo sloužit nejenom základním, ale i středním školám a zájmovému vzdělávání,“ uvádí Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za majetek města. V majetku města je i budova Muzea východních Čech, s jejíž revitalizací město rovněž v rámci ITI počítá.

Jednotlivé investiční projekty, s nimiž se v rámci ITI v následujících letech počítá, jsou ve fázi záměru a budou jednotlivě projednávány v orgánech města. Stejně tak i o výších dotací pro město budou řídící orgány teprve rozhodovat. Město chce být maximálně připraveno, a proto už s předstihem zpracovává první důležité podklady k jednotlivým vybraným projektům.