Labská cyklostezka se opět posunula blíže k výstavbě


V konečné podobě byste se po Labské cyklostezce měli dostat od pramene Labe až do Hamburku. V Pardubickém kraji je zatím vybudováno jen několik kilometrů, a to z Pardubic do Brozan.

Usilovně se ovšem pracuje na přípravách výstavby celého úseku, který vede Pardubickým krajem. K přípravám výstavby se aktivně hlásí i Pardubický kraj, prostřednictvím gesčního radního a velkého propagátora cyklistiky, René Živného. "Podle mého názoru je Labská cyklostezka pro cyklisty našeho regionu stejně důležitá komunikace, jako pro motoristy silnice D43," říká Živný a pokračuje: "Pardubický kraj se snaží v rámci možností pomáhat oběma úsekům, které máme na území kraje, tedy mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a také mezi  Pardubicemi a Týncem nad Labem. Přispíváme finančně, a to především na přípravné práce, jako jsou výkupy pozemků, vyhledávací studie, realizační dokumentace či na činnost projektového manažera. A pokračovat s podporou hodláme i nadále. V rozpočtovém výhledu do roku 2020 počítáme každoročně s částkou blížící se dvěma miliónům korun." 

Po letech jednání s majiteli pozemků, se nyní v úseku z Hradce Králové do Pardubic podařilo již většinu pozemků vykoupit a vše se blíží vlastní realizaci. K té je nejblíže úsek Hradec Králové – Vysoká nad Labem, kde došlo již k vyhodnocení podaných nabídek na stavbu této etapy a zahájení vlastní stavby je plánováno na březen 2018 s pravděpodobným dokončením v říjnu 2018. Úsek by měl být financovaný z velké části dotací z regionálního operačního programu (IROP). "Po úplném dokončení by Labská cyklotrasa na našem území neměla sloužit jen turistům, ale také k zajištění cesty lidem do zaměstnání. V blízkosti cyklostezky se nacházejí velcí zaměstnavatelé, ať již chvaletická či opatovická elektrárna, Kiekert v Přelouči a samozřejmě průmyslová zóna v Pardubicích. Na druhou stranu zlepšení infrastruktury pro cyklisty by mělo do našeho regionu přitáhnout také větší množství cykloturistů. Počítá se s napojením také okolních zajímavostí, jako je hřebčín v Kladrubech nad Labem, rodiště architekta Gočára v Semíně či se sjezdem do centra Přelouče," uvedl René Živný. 

Postup na jednotlivých úsecích cyklostezky v Pardubickém kraji: 

Úsek most Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem

V rámci projektování a vyjádření policie ČR byl projektant nucen provést změny u nájezdu u mostu. Nadále probíhá projektování a zajišťování potřebných dokladů. 

Úsek Opatovice nad Labem – Dříteč 

Zde je situace nejvíce pozdržená. Kvůli neochotě některých vlastníků pozemků se návrh trasy několikrát předělával. Nyní zadává svazek obcí společně s Elektrárnou Opatovice studii proveditelnosti v přilehlém území. 

Úsek Dříteč – Němčice 

V současné době bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby a běží lhůty pro podání případných námitek účastníků a uplatnění závazných stanovisek dotčenými orgány. 

Úsek Němčice – Hrad Kunětická Hora 

Bylo zažádáno o územní rozhodnutí, chybí jen vyjádření památkové péče Pardubice.

Úsek Pardubice – Týnec na Labem 

Tento úsek začal druhý sazek obcí připravovat o několik let později, a tak se nyní především začínají vykupovat pozemky v předpokládané trase a tvoří se potřebné dokumentace.

Přípravu cyklostezky realizují za tímto účelem vytvořené svazky obcí. Dříve vznikl spolek s názvem HRADUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA, jehož činností je příprava úseku z Hradce Králové do Pardubic. Jeho ředitelem je starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Druhou část, z Pardubic na Týnec nad Labem, spravuje svazek obcí s názvem PARDUBICKÁ LABSKÁ CYKLOSTEZKA a ředitelkou je zde starostka Přelouče paní Irena Burešová. Nad tím vším pak dohlíží projektový manažer Tomáš Jeřábek.