Kulturní památky v aglomeraci mohou získat téměř jednu miliardu


V pondělí začala rekonstrukce Kunětické hory. Dominanta Polabské nížiny získala na svoji opravu více než 61 milionů korun z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Ani zdaleka se ovšem nejedná o jedinou památku, která se dočká velkých peněz z Evropské unie. Pro rekonstrukce národních kulturních památek, muzeí a knihoven je v naší aglomeraci v současné době připraveno téměř 917 milionů korun.

„Kunětická hora je už pátým významným projektem, který začal s naší podporou stavební práce. Čilý ruch můžete v těchto dnech vidět například na Příhrádku v Pardubicích nebo v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Roste také zbrusu nový depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích Ohrazenicích a dokončen bude za pár dnů projekt Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Další projekt, rekonstrukce pevnosti Josefov, navíc již byl schválený a čeká na zahájení stavby. Mezi těchto šest projektů bylo z ITI Hradecko-pardubické aglomerace rozděleno více než 350 milionů korun. A další projekty na sebe nenechají dlouho čekat. Už v září jsou připravené výzvy na podporu památek a muzeí za téměř tři sta milionů korun. „Podle informací od žadatelů se do výzev chtějí přihlásit zatím dva největší projekty – rekonstrukce pardubického zámku a rozsáhlá modernizace a přístavba objektu Gayerových kasáren – projekt SMARTmuzeum v Hradci Králové. Uvidíme, kdo bude další,“ vysvětluje koordinátorka ITI pro památky Michaela Kudynová.

Hradecko-pardubická aglomerace totiž mapuje dalších sedm zajímavých projektů. Patří mezi ně především tři projekty na rekonstrukci Automatických mlýnů v Pardubicích, revitalizace Hrádku u Nechanic, proměna Památníku Zámeček v Pardubicích, druhá etapa Kunětické hory a výstavba dalšího depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích. „Naše aglomerace je důkazem, že takzvané teritoriální investice, tedy ITI, mají v praxi velký význam. Při jejím vzniku jsme od možných žadatelů identifikovali velký zájem o obnovu a rekonstrukce památek a jsem nesmírně rád, že se nám podařilo v rámci České republice vyjednat na toto téma nejvyšší alokaci,“ dodává Janovský.

Vzhledem k velkému zájmu a kvalitní přípravě žadatelů v území se již dvakrát zvedala finanční alokace na rekonstrukce památek. Před několika dny přišla po dlouhých jednáních pozitivní zpráva z Ministerstva pro místní rozvoj, které uvolnilo na tyto projekty dalších 62,5 milionů korun a aglomerace tak již má připraveno 916 660 000 Kč. „Pokud k této částce připočítáme i příspěvek ze státního rozpočtu a povinné podíly žadatelů, bude do roku 2023 v naší aglomeraci investováno do památek více než 1,5 miliardy korun. A jsem přesvědčený, že tato přesně zacílená finanční injekce bude mít velký pozitivní efekt a přispěje především k rozvoji cestovního ruchu,“ dodává Miroslav Janovský.

ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE V OBLASTI KULTURY:

 • 916 660 000 Kč z EU pro památky, muzea a knihovny v aglomeraci
 • 1 500 000 000 Kč (EU, zdroje žadatelů, státní rozpočet) investovaných do kulturních projektů do konce roku 2023

6 projektů z výzev ITI schválených:

 • Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK (Královéhradecký kraj) 9 558 250,60 Kč (dotace EU)
 • Příhrádek Pardubice (Pardubický kraj) 44 369 892,88 Kč
 • Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích (Pardubický kraj) 68 926 432,22 Kč
 • Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva (Národní památkový ústav) 61 103 856,50 Kč
 • Revitalizace budovy Muzea východních Čech Statutární město (Hradec Králové) 70 459 554,13 Kč

      CELKEM vyčerpáno 356 102 024,28 Kč

9 projektů připravených do výzev ITI (dle informací od žadatelů v monitorovacím systému):

 • Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
 • Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček
 • Automatické mlýny - silo
 • Automatické mlýny - galerie
 • Automatické mlýny – Galerie města Pardubic
 • Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí
 • Archeologický depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích
 • SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí
 • Hrádek u Nechanic- kouzlo anglického venkova