Kraj pracuje na evropských projektech za 5,7 miliardy korun


Celkem 146 projektů za 5,7 miliardy korun se schváleným projektovým záměrem v současné době eviduje v rámci všech operačních programů fondů Evropské unie Pardubický kraj. Souhrnnou informací o stavu příprav projektů ve všech oblastech na svém posledním jednání projednávali krajští radní. Největší počet 55 projektů kraj připravuje v oblasti dopravy, 44 projektů spadá do úsporných opatření na krajských budovách a 26 v oblasti školství. 

„Téměř 150 projektů za 5,7 miliardy korun dokazuje, že se snažíme být co nejaktivnější při získání prostředků z evropských fondů. Projekty jsou samozřejmě v různém stádiu rozpracovanosti. Některé jsou těsně před dokončením, jiné pouze ve stádiu projektového záměru. Jsme však zásobníkem projektů připraveni pružně reagovat na výzvy v rámci jednotlivých operačních programů, které jsou již schváleny, podmínky podpory jsou v jednotlivých operačních programech postupně upřesňovány v rámci vyhlašovaných výzev. S postupným zpřesňováním podmínek ze strany programů dochází ke zpřesňování jednotlivých projektových záměrů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Doprava

V rámci silničních projektů schválila krajská rada pro přípravu do Integrovaného regionálního operačního programu a INTERREG V-A ČR – PL celkem 55 projektových záměrů (36 silničních a 19 mostních projektů). Projekty jsou do IROP podávány bezodkladně po dokončení projektových dokumentací a rozpočtů.

Informatika

Projekt „Bezpečnost komunikační infrastruktury“ obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci IROP. V současné době probíhá příprava zadávací dokumentace na dodavatele. Projekt „Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického kraje„ se umístil pod čarou alokace výzvy č. 28 IROP.

Kultura

V rámci projektů v oblasti kultury schválila Rada Pardubického kraje pro přípravu do IROP, resp. ITI celkem čtyři projektové záměry. V realizaci stavby jsou projekty „Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích“ a „Příhrádek Pardubice“. Zbývající projekty jsou ve fázi zpracování projektové dokumentace.

Sociální

V rámci projektů v oblasti sociální schválila RPk pro přípravu do výzev IROP celkem pět projektových záměrů. Čtyři projekty jsou ve fázi realizace stavby. Projekt „Transformace DNH Rychmburk II“ byl do výzvy IROP podán 29. 3. 2018. Aktuálně žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti IROP.

Životní prostředí

V rámci projektů v oblasti životního prostředí schválila RPk pro přípravu do výzev OPŽP14+ celkem 4 projektové záměry. Všechny tři projekty na zpracování rizikových analýz SEZ na území Pardubického kraje jsou ve fázi realizace. Projekt „Ochrana migrace obojživelníků v lokalitě Přívrat - úsek č. 5“ je ve fyzické realizaci a bude dokončen během srpna 2018.

Zdravotnictví

V rámci projektů v oblasti zdravotnictví schválila RPk pro přípravu do IROP celkem šest projektových záměrů. Projekty „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích – Čívicích“ a „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi“ obdržely Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP a jsou v realizaci stavby. Zároveň jsou realizovány projekty v oblastech eHealth a eGovernment.

Školství

V rámci projektů v oblasti školství schválila RPk pro přípravu do IROP/ITI celkem 26 projektových záměrů. Do výzev IROP č. 32 a 33 bylo předloženo celkem 13 žádostí o dotaci. Všechny projekty obdržely Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou aktuálně ve fázi realizace stavby a vnitřních dodávek. Napříč všemi třinácti projekty probíhá zadávací řízení na dodavatele plnění „Zajištění konektivity vybraných středních škol Pardubického kraje“, 14. 6. 2018 proběhlo otevírání obálek-pouze jedna nabídka od společnosti AutoCont CZ, a.s. Osm projektů bylo podáno do výzvy ITI. Všechny projekty obdržely Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jsou aktuálně ve fázi realizace stavby a vnitřních dodávek.

V rámci dotací ITI Hradecko-pardubické aglomerace již Pardubický kraj uspěl s žádostí o podporu pro svých 10 projektů.

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích (79 999 994 Kč)
Příhrádek Pardubice (44 439 700 Kč)
SPŠ Chrudim - strojní vybavení školních dílen (16 745 000 Kč)
Gymnázium Pardubice Mozartova - interaktivní učebny matematiky (7 565 000 Kč)
Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů (7 395 000 Kč)
SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií (12 750 000 Kč)
SPŠ stavební Pardubice - modernizace a vybavení truhlářských dílen (12 580 000 Kč)
Gymnázium Holice - rekonstrukce odborných učeben a laboratoří (5 950 000 Kč)
SŠ automobilní Holice - modernizace dílen odborného výcviku a praxe (20 554 955 Kč)
SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim - vybudování dílen odborného výcviku (6 460 000 Kč)

V následujících měsících připravuje do výzev ITI ještě další projekty, například rekonstrukci Zámku Pardubice, rekonstrukci Winternitzových mlýnů nebo výstavbu dalšího depozitáře.

Zdroj: pardubickykraj.cz