Jedny z posledních aglomeračních výzev v OPPIK vyhlášeny


Dne 2. 12. 2019 byly vyhlášeny poslední výzvy nositele ITI v kompletním rozsahu všech programů podporu, ve kterých má ITI Hradecko-pardubické aglomerace rezervovanou alokaci.

Vzhledem k tomu, že již v únoru končí výzvy řídicího orgánu OPPIK na programy podpory Inovace - Inovační projekt a Potenciál, do kterých je následně po výzvě nositele ITI předládat plné projektové žádosti, jedná se o pravděpodobně poslední možnost žádat zejména v těchto dvou programech podpory v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Vyhlášení dalších výzev pro ostatní programy podpory bude záležet na výši předložených projektových záměrů do těchto prosincových výzev.

Aktuální výzvy nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace naleznete v sekci Vyhlášené výzvy nositele ITI.

Své projektové záměry mohou žadatelé do příslušných výzev odevzdávat do 23. prosince 2019, 10ti hodin.