Hradečtí zastupitelé se postupně seznamují s připravovanými projekty ITI


Až 5,9 mld. může korun dle dohody získat Hradecko-pardubická aglomerace s tím, že ve schválené Strategii ITI je alokováno cca 3,4 mld. dotačních peněz pro projekty měst, obcí a dalších subjektů Hradecko-pardubické aglomerace.

V těchto dnech odstartoval cyklus pracovních setkání se zastupiteli města Hradce Králové. Ten má za cíl podrobně přiblížit tento nový způsob čerpání finančních prostředků, které budou převážně investičního charakteru. Integrované územní investice neboli ITI jsou novým nástrojem v oblasti čerpání dotačních peněz z Evropské unie. Jedná se o nástroj územního rozvoje, který umožňuje efektivní, transparentní a administrativně jednodušší implementaci územní strategie.

„Naší snahou je postupně přiblížit jednotlivé projektové záměry, které pak budou schvalovány na řádných jednáních zastupitelstva města," vysvětluje dále důvody setkání Eliška Babková, manažerka ITI pro projekty města. Jedním z cílů je poskytnout zastupitelům komplexní a podrobné informace o všech projektech, které se budou v následujícím období z ITI financovat. „V jednotlivých krocích společně s kolegy z magistrátu představíme konkrétní projekty, pozastavíme se nad finančními plány a zaměřením projektů a poukážeme na budoucí náklady jednotlivých záměrů. Zastupitelé by pak měli být důkladně připraveni na průběžný schvalovací proces na zastupitelstvu města,“ uvedl k cyklu Václav Víška, pověřený zastupitel pro přípravu a realizaci projektových záměrů města Hradec Králové a jeho organizací v rámci integrované územní investice (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace pro volební období 2014-2018.

Zastupitelé se seznámili se všeobecnou problematikou ITI s důrazem na celý proces, který předcházel tvorbě strategie. Dozvěděli se také podrobněji o dalším postupu. Další setkání už přinesou konkrétní záměry v podrobnějších rovinách. „Jako první přijde na řadu projekt Revitalizace budovy Muzea východních Čech a nezapomeneme ani na projekty připravované Dopravním podnikem města Hradec Králové,“ dodává závěrem Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení města.

Samotnému čerpání finančních prostředků, které bude rozvrženo až do roku 2023, předcházela analýza potřeb aglomerace, sběr projektových záměrů a tvorba strategie ITI. „Je třeba si říci, že díky výborné práci týmu ITI v naší aglomeraci patříme k nejlépe připraveným v zemi,“ říká náměstek primátora Jindřich Vedlich. Setkání se zúčastnil i Miroslav Janovský, manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace, který zaštiťoval aglomerační úroveň.